O zásahu NAKA, ktorý vyvolal nemalé rozhorčenie verejnosti, sme písali v článku Prípad Arkona – kto postavil represívne zložky štátu medzi veriacich a ich bohov? foto: FB stránka arkona.sk pagan shop

Komu prospeje najnovší z mnohých súčasných spoločenských konfliktov Slovenska, tentoktát konflikt  systém kontra pohania a ezoterici?

Viditeľným výsledkom konfliktného a hlavne nekompetentného spôsobu vládnutia na Slovensku sú napríklad drahé rožky a celkovo potraviny, ktoré nám cent po cente zdražujú  takmer každý deň. Alebo verejnosti dobre známy stav nášho zdravotníctva.

Nakoniec aj také zásahy  do slobody vierovyznania (trestnosť náboženských symbolov) stoja v konečnom dôsledku daňového poplatníka peniaze. Peniaze, ktoré potom zúfalo chýbajú inde, napríklad v spomínanom zdravotníctve.

Našťastie občianska spoločnosť na Slovensku nie je v tejto veci ľahostajná. Ozývajú sa tak pohania samotní plus ďalší občania, ktorým záleží na tom, aby sa Slovensko opäť stalo demokratickou krajinou.

Milí priatelia, bratia a sestry Slovania,

dovoľujem si Vás touto cestou poprosiť o pozornosť a podporu pri obrane nášho práva na slobodné udržiavanie dedičstva Staroslovienskej Kultúry a Viery.

V poslednom období sme svedkami rôznych nedorozumení ohľadne používania Staroslovienskych symbolov, ktoré sú súčasťou našej pôvodnej Staroslovienskej Kultúry a Viery. Sú jej neoddeliteľnou súčasťou, tak ako napríklad Staroslovienske písmo, jazyk, mytológia, výšivky alebo ošatenie.

Naše združenie Slavica v minulosti už organizovalo niekoľko konferencií a podujatí na tému Pôvodná Kultúra Slovanov. Prichádzame k Vám z výzvou, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť občanov na skutočnosť, že neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti sú aj ľudia, ktorí si vážia a uctievajú našu pôvodnú Kultúru a Vieru ako napríklad Staroverci, Rodoverci alebo rôzne združenia a jednotlivci.

Majú na to plné právo, ktoré je aj zakotvené v právnych dokumentoch. Prosíme Vás o šírenie tejto výzvy a podporu pri ochrane a zachovávaní nášho skutočného Kultúrneho a duchovného dedičstva.

Miloš Zverina
Slavica o.z.
Nitra, leto 7526, rok 2018