V komentári Jacquesa Schustera celonemecký renomovaný Die Welt spomína ešte donedávna neslýchané: Merkelová imigračnú politiku fatálne nezvládla(!), A chce teraz jej dôsledky hodiť na ostatné (východné) krajiny EÚ tým, že chce európske dotácie podmieniť prijímaním imigrantov.

Avšak a našťastie v tom nenachádza oporu, lebo ako naznačili krajiny V4 a realistickí západoeurópski politici správne tušia, viedlo by to k paralyzujúcemu rozkolu v EÚ. Merkelová (a jej prisluhovači) sa tak dostávajú oprávnene do izolácie . Zatiaľ len politickej…

Die Welt vydal pred niekoľkými dňami článok, kde zverejnil šokujúce stanovisko izraelského novinára. Zvi Jecheskeli v prestrojení infiltroval arabských migrantov a islamistov. Dnes tvrdí, že Európa je cieľom invázie, kde na konci bude islamizácia a podrobenie si Európy. Zdá sa, že nemecký mainstream otáča.

Čo je dobré pre Nemecko je v dlhodobom horizonte dobré aj pre Európu“ – povedala Merkelová vo vyhlásení vlády v Bundestagu.

Komentár spomína, že od čias Otto von Bismarcka sa mnohé zmenilo. Ale jedna vec nie: šikovnosť hovoriť v mene Európy. Kancelárka správne poznamenala: „Vždy som začula slovo ‚Európa‘ v ústach tých politikov, ktorí požadovali niečo z tých právomocí, ktoré sa neodvážili požadovať vo svojom mene.

S odkazom na dnešok: Spolková kancelárka Angela Merkelová dúfa, že rozdelí dôsledky svojej neúspešnej migračnej politiky s pomocou Európy na plecia všetkých európskych členov. Arogantne nalieha s odkazom na európsku solidaritu. Ale povstalcom je to jedno. Teraz Merkelová hrozí, že ich zbaví európskych peňazí a pomôže tak prehĺbiť medzeru, ktorá rozdeľuje EÚ. Ak by sa vôbec niekedy mohlo rozprávať o rozdelení v otázke utečencov.

Keby bola federálna vláda úprimná,“ hovorí autor komentára, „musela by pripustiť, že takmer žiadny iný štát v Európe nikdy nepovažoval nemeckú migračnú politiku za dobrú. Nemusí byť dokonca prehnané povedať: V otázke utečencov bola Merkelová v Európe osamelá.

Tento týždeň Francúzsko sprísnilo svoj azylový zákon spôsobom, ktorý možno pochopiť aj ako odpoveď na nemecké právne predpisy. A pokiaľ ide o európsku solidaritu, aj skupina verných podporovateľov Merkelovej neochotne uznala, že uzatvorenie balkánskych hraníc je tiež solidárnym činom. To obmedzilo tok utečencov a tiež uchránilo Nemecko od oveľa horších problémov. V tomto zmysle Budapešť spravila to, čo je minimálne rovnako dobré ako čin Berlína.

Európa naliehavo potrebuje spoločné azylové právo

Stručne povedané, tí, ktorí trvajú na svojom stanovisku v politike utečencov, zvyšujú v Európe rozpor a oslabujú EÚ ako celok. Bolo by múdrejšie, keby sme túto záležitosť prerokovali podľa starého dobrého hesla: „Zhodli sme sa na tom, že sa nezhodneme.

To, čo Európa zúfalo potrebuje, je spoločné azylové právo. V minulosti obecne prijímané rozhodnutie poskytnúť každému jednotlivcovi mimo EÚ právne vymožiteľnú povinnosť preskúmať jeho právo na azyl alebo odvodené právo na pobyt sa od roku 2015 ukazuje ako neudržateľné pozvanie na hromadné prisťahovalectvo. Európske vlády by urobili veľa pre tento kontinent a jeho dôveryhodnosť, ak by opravili svoju chybu,“ píše Schuster na konci svojej úvahy

Podrobiť sa nátlaku, alebo nie?

Alexander Gauland z AfD odpovedal na prejav Angely Merkelovej

Východoeurópania nebudú právom nikdy ochotní pristúpiť na prerozdeľovanie utečencov v rámci EÚ. Pán Tusk nám to celkom jasne a priateľsky vysvetlil. Ja to môžem vysloviť ešte jasnejšie.

Národy si chcú samy určiť, koho prijmú do svojho spoločenstva. Žiadna národná povinnosť na prerozdelenie neexistuje.

Východoeurópania majú historické skúsenosti, ktoré sú dôvodom ich postoja. Boli po stáročia ovládaní Osmanmi. od Nemcov v 2.svetovej vojne boli bohužiaľ zotročení a potom žili nedôstojne pod nadvládou Sovietskeho zväzu 40 rokov.

To sú životné skúsenosti národov, ktoré teraz vsádzajú na sebaurčenie a národnú identitu a nejakým násilným prerozdeľovacím systémom vôbec ničoho pani Merkelová nedosiahnete. Nenechajú si od nikoho predpisovať, koho prijmú. a preto je tiež zle, keď sa novorozdeľované prostriedky zo štrukturálnych fondov majú viazať na to, či krajiny prijímajú migrantov. 

Tento nápad je mimochodom typicky nemecký v zlom slova zmysle, po druhej svetovej vojne by sme už takí nikdy nechceli byť. Je to, prepáčte, keď to poviem takto otvorene, politické vydieranie. 

A tak sa Nemecko vyvinulo z pozície toho, kto dáva rozumy do pozície toho, kto mentoruje až po pozíciu toho, kto nariaďuje. Dostanete peniaze, ak sa budete slušne správať. 

Toto sme v nemeckej zahraničnej politike už tiež nechceli vidieť…

Slabý mandát a ľavicová novopečená vládna koalícia robí z Merkelovej ľahké sústo tak pre ostatných nemeckých ako  európskych politikov, rovnako ako pre novinárov. Začínajú ju v prenesenom slova zmysle, verbálne, fackovať a okopávať.

Je príznačné, že hneď na začiatku prejavu Gaulanda sa Merkelová odoprala do „preč„. Nemá záujem o kritiku

Zvlášť Poľsko a Maďarsko sa voči návrhu Merkelovej ohradzujú. Poľský minister pre Európu Konrad Szymanski pre Die Welt rázne reagoval.

Ak sa väčšina v Únii pokúsi počas leta vnútiť migračné kvóty ostatným, vyvolá to „naozajstnú politickú krízu s ďalekosiahlymi dôsledkami pre jednotu Únie„. „Nikdy nepripustíme podkopanie našich kompetencií v oblasti migrácie,“ vyhlásil.