Bc. Stanislav Drobný

Poslanec NRSR Stanislav Drobný vo svojom vystúpení spochybnil vojenské dôvody vyslania jednotky slovenskej armády na ruské hranice. Spochybnil tiež celkový vojenský potenciál na vedenie víťaznej konvenčnej vojnu s Ruskom, pričom citoval Švejka: „na Bělehrad! Tuhle válku vyhrajem!“

Riziko vysielania vojakov vidí hlavne v tom, že eskaluje napätie na ruských hraniciach. To spolu s konfliktom veľmocí v Sýrii, ako aj v iných častiach sveta môže viesť k chybám, ktoré zapríčinia jadrovú vojnu. Vojnu, ktorú neprežije nik.

Vystúpenie Stanislava Drobného v plnom znení (video):

Chystáme sa vyslať 152 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej a Poľskej republiky k ruským hraniciam. Koho záujmy tam vlastne idú chrániť?

Z vojenského hľadiska našich 152 vojakov tam nič neznamená. Ani celková vojenská prítomnosť štátov NATO v tom regióne nie je silou, ktorú by ruská armáda musela brať nejako extra vážne.

Rusko, na rozdiel od štátov NATO, dokáže efektívne mobilizovať brancov a to rovno v miliónoch. Koho by sme mobilizovali my, staré kádre ešte socialistickej armády?

Na Bělehrad !

Či proeurópsky ladenú časť slovenskej mládeže? To by bola parádna elitná armáda švejkov.

Alebo by sa mobilizovalo tých pár slovenských brancov, proti ktorým sa viedla očerňovacia mediálna kampaň spolu so snahou ich zakázať?

Plus je tu otázka, čo z mobilizačnej výzbroje a výstroje ešte existuje, čo sa nerozpredalo za tie roky.

Toto celé už pripomína Švejkove na Belehrad a tuhle válku vyhrajem.

Problém nevidím vo vojenskej rovine. Ruskej armáde je úplne jedno, kde slovenskí vojaci sú. Aj keby do Lotyšska odišli celé ozbrojené sily Slovenskej republiky. Problém vidím v rovine bezpečnostnej a politickej.

Posielať niekomu vojsko na jeho hranice, navyše do iného štátu, to je aktom minimálne nedôvery, ak nie aj priameho nepriateľstva. Spolu s udalosťami na blízkom východe to spôsobuje nervozitu a nervozita môže spôsobovať chyby.

ilustračný obrázok, zdroj Pixabay

Pokiaľ by výsledkom chýb provokácií a nedorozumení bol akýkoľvek vojnový konflikt je vám jasné, že neprežijeme.

Pri súčasných počtoch jadrových hlavíc je jedno, kde vybuchnú. Tí šťastnejší z nás zomrú hneď, tí menej šťastní o nejaký čas.

Preto nepovažujem za správne vyslať slovenskú jednotku k ruským hraniciam a kto má štipku zdravého rozumu a pudu sebazáchovy, nemôže toto nezodpovedné vyslanie slovenských vojakov na cudzie hranice a cudzie územia podporiť.

(zdroj: NRSR)