Vyberte položku Stránka

Výročie jedného podvodu

Výročie jedného podvodu

9.októbra 2009 dostal Nobelovu cenu mieru Barack Obama, americký prezident. Vraj za mimoriadne úsilie pri posilnení medzinárodnej diplomacie a spolupráce medzi ľuďmi. Výbor tiež ocenil jeho víziu sveta bez atómových zbraní.

Barack Obama bol americký prezident, ktorého éra sa vyznačovala rastom extrémneho rasizmu. Do funkcie ho vo voľbách v roku 2008 volilo viac ako 95% amerických voličov, ktorí sa identifikujú ako príslušníci čiernej rasy. Inaugurovaný bol začiatkom roka 2009 a po pár mesiacoch nasledovala jeho nominácia na Nobelovu cenu mieru.

Za čo vlastne dostal túto cenu?

Po pol roku v úrade nemal za sebou nič – tak pozitívne ako aj negatívne. Dostal ju preto, lebo bol reprezentantom „správnej“, ako dnes hovoríme, progresívnej elity. Otvorene podporoval multikulturalizmus, nevyhranil sa voči protibielej nenávisti a nedá sa zbaviť podozrenia, že jeho väzby na islam zohrali tiež svoju úlohu. V detstve bol vychovávaný ako moslim, navštevoval madrasu a s islamom sa vedome identifikoval. Minimálne raz v rozhovore označil islam za „moju vieru“. Cenu teda nedostal za reálne výsledky, ale len ako ocenenie za správnu ideológiu.

Aké boli jeho výsledky vlády?

Barack Obama svojou politikou podpory islamizácie a migrácie spôsobil obrovský chaos vo svete, na nasledky ktorého zomreli stovky tisíc, možno aj milióny ľudí. Vojny na Blízkom Východe, ktoré spustila jeho vláda, podporili terorizmus a spolu s prúdom migrantov sa islamskí teroristi dostali do všetkých západných krajín. Teroristické útoky hlavne v Európe sa stali dennou realitou. Európania sú dennodene ohrozovaní a vraždení veľmi často za pokriku „Allah Akbar“.

Jeho vláda naskočila na „zelenú vlnu“, čo dalo do rúk moc tým, ktorí ekológiu chápu ako výťah k moci. Začali sa aplikovať nedomyslené politiky, vedúce v konečnom dôsledku zhoršeniu globálnych podmienok vo vzťahu k životnému prostrediu.

Biely dom za jeho vlády opanovali šialení ideológovia, ktorí sa rozhodli ovládnuť celý svet. Začali konfrontáciu s Ruskom zorganizovaním farebnej revolúcie na Ukrajine. Výsledkom je bezpečnostná situácia vo svete, ktorá je najhoršia od konca druhej svetovej vojny.

Barack Obama sa stal symbolom progresivizmu so všetkými „pozitívami“ ako sa dnes prezentuje. Prudko sa znížila sloboda slova, absolútnu väčšinu médií a sociálnych sietí dnes ovládajú ľavicoví aktivisti. Likvidujú každého, kto sa im postačí do cesty. Napätie v spoločnosti rastie a eskaluje prakticky neustále. Vytvárajú sa skupiny, ktoré považujú „tých druhých“ za menejcenných a takto s nimi zaobchádzajú. Podpora aktivistov, označujúcich sa za hovorcov minorít likviduje základy právneho štátu a demokracie.

Barack Obama si cenu zaslúži – ale len ako výstražný príklad. Jeho následná politika spôsobila nenávisť, rozdelenie, chaos, vojny a smrť. Nebol emisárom mieru, ako je to myslené pri udelení ocenenia, stal sa poslom smrti.

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2009/press-release/

O autorovi

Príspevky za Apríl

Pin It on Pinterest

Share This