Počas PRIESKUMU sa ateliéry vo všetkých troch budovách školy menia na výstavné priestory a verejnosť má možnosť zoznámiť sa s najnovšími tendenciami, ktoré formujú študentov katedier architektúry, dizajnu, fotografie, grafiky, intermédií , maľby, reštaurovania, sochy, textilnej tvorby, úžitkového umenia a vizuálnej komunikácie. Predstavuje to najčerstvejšie umenie a nekonvenčné pohľady mladých umelcov na svet okolo nás.

piatok – nedeľa, 15. – 17. decembra 2017 od 9.00 do 18.00 hod.

 

Vo väčšine ateliérov sa študenti venujú voľným a individuálnym témam. Zo zadaných tém, ktorým sa študenti VŠVU venovali počas zimného semestra akademického roka 2017/2018 vyberáme:

Katedra dizajnu

Ateliér art dizajn

 • Zeleň v interiéri, individuálne témy

Ateliér industrial dizajn

 • Hračka

Ateliér transport dizajn

 • Projekt Audi – hľadanie nových materiálov do interiéru

Laboratórium interiérového dizajnu

 • Byt v Bratislave, interiér + solitér

Katedra vizuálnej komunikácie

Ateliér grafického dizajnu 2

 • Vizuálna identita festivalu animovaných filmov Fest Anča 2019
 • Logo pre medicínske zariadenie Sono Clinic (prenatálna ultrasonografická diagnostika plodu)

Katedra intermédií

Ateliér Obraz/zvuk/text a kontext

 • Bartlebyovský princíp – politika pasívnej rezistencie a nové spôsoby ničnerobenia
 • Recepčné estetiky a politika diváctva
 • Smart/phone
 • Kurz intermediálneho „prekladu“: obraz → zvuk →text →kresba → akcia

Katedra Textilnej Tvorby

Ateliér odevného dizajnu 343

 • AUDI DESIGN UNIVERSE / EXKLUZIVITA A UDRŽATEĽNOSŤ, spolupráca s firmou AUDI materiálový a technologický výskum nových udržateľných materiálov – redefinícia luxusu
 •  „Dozrievanie“. Príprava na projekt spoločnej kolekcie odevov. Spracovanie autorských textílii do odevu. Využitie digitálnych a experimentálnych technológii v na špecializovaných pracoviskách Vysokej školy výtvarných umení.

Prípravný kurz textilnej tvorby a dizajnu

 • Fusion / fúzia textilu a iných médií

Katedra reštaurovania

Laboratórium reštaurovania fotografie

 • Reštaurovanie fotografického tabla z ateliéru E. Kozics z roku 1884,
 • Reštaurovanie štyroch veľkoformátovych albuminových fotografií od Karola Divalda z roku 1889, želatínovej fotografie z ateliéru Karl Körper z roku 1910.

Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných prvkov architektúry

 • Reštaurovanie kamennej sochy sv. Jána Nepomuckého z areálu kostola sv. Štefana kráľa v Beckove, 18. storočie
 • Reštaurovanie kamennej sochy sv. Floriána z areálu kostola sv. Štefana kráľa v Beckove, 18. storočie
 • Rekonštrukcia a vyhotovenie faksimile stĺpovej hlavice zo stĺpa sv. Jozefa v Oslanoch, 19. storočie
 • Rekonštrukcia a vyhotovenie faksimile sochy sv. Jána Nepomuckého z areálu rímskokatolíckeho Farského úradu na Kapitulskej ulici v Bratislave

 

 • Drotárska cesta 44, Bratislava – dizajn, fotografia, grafika, intermédiá, reštaurovanie, socha, textilná tvorba, úžitkové umenie (šperk, keramika, sklo), vizuálna komunikácia

 • Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava – architektúra, maľba

 • Koceľova ulica 23, Bratislava – maľba