Švajčiarsky denník Tages Anzeiger priniesol reportáž o tom, ako sa od nového roka zmenili pravidlá naturalizácie. Základom je uznávať aj v praxi „svajčiarske hodnoty

Od začiatku roka platia nové pravidlá pre naturalizáciu cudzincov vo Švajčiarsku. Povinná výučba – a teda aj výučba plávania – je teraz súčasťou zákona o občianskych právach.

Ak nechcete plávať, nedostanete švajčiarske občianstvo. Napríklad tak rozhodla Bürgergemeinde Basel pred dvoma rokmi, keď dve moslimské dievčatá žiadali o naturalizáciu. Tieto dve študentky bojkotovali výučbu plávania aj triedne tábory.

Tým porušili zákon o povinnom vzdelávaní a príslušná Bazilejská komisia ich žiadosť o naturalizáciu odmietla. Prípad vtedy vyvolal rozruch aj za hranicami Švajčiarska.

To, čo vtedy vyvolalo rozhorčenie, teraz platí od začiatku roka pre celé Švajčiarsko: Návšteva plaveckých kurzov je meradlom, aby boli cudzinci dostatočne integrovaní a aby mohli získať červený pas.

Základom je nový zákon o občianskych právach, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára. V ňom sú uvedené nové integračné kritériá.

Ak sa chcete stať švajčiarskym občanom, tak nestačí vedieť dostatočne jazyk, musíte tiež rešpektovať hodnoty federálnej ústavy. Podľa vyhlášky zahŕňa aj povinnosť chodiť do školy. A tak aj účasť na povinných plaveckých lekciách sa stávajú záväznými pre učebný plán vo všetkých švajčiarskych kantónoch.

Školské povinnosti majú pre naturalizáciu „dôležitý význam„, hovorí Lukas Rieder, hovorca Štátneho sekretariátu pre migráciu (SEM). Školské povinnosti majú „prioritu“ pred dodržiavaním náboženských zákonov jednotlivých častí obyvateľstva.

Ak rodičia zakážu deťom, aby chodili na povinnú plaveckú výučbu, tak to je „známka nedostatočnej integrácie„, hovorí Rieder. Takéto správanie nielen naznačuje, že hodnoty federálnej ústavy nie sú rešpektované, „ale tiež to, že deti nie sú v ich integrácii podnecované ani podporované.“ V takýchto prípadoch by sa  „uskutočnilo ďalšie vyšetrovanie„.

Nový zákon teraz dáva Švajčiarsku právny základ pre odmietnutie naturalizácie, ak deti neabsolvujú povinný predmet, napríklad plávanie. V tomto prípade je možné „odmietnutie naturalizácie„,

Ak nie je dodržiavané povinné školské vzdelanie, musí byť odmietnutá žiadosť o naturalizáciu,“ hovorí Stefan Wehrle, predseda Bazilejskej komisie pre občianstvo, „v novom nariadení o občianskych právach výslovne vítam podmienku o školskej dochádzke.

Popri výučby plávania, hovorí Wehrle, býva aj účasť na školských táboroch spravidla bojkotovaná. Predovšetkým sa to týka dievčat, tým je tiež porušovaný rovnaký prístup k pohlavia, požadovaným vo federálnej ústave.

Kritika nového nariadenia zaznieva od Federácie islamských zastrešujúcich organizácií vo Švajčiarsku (FIDS). „Síce je dôležité, aby sa deti učili plávať v škole,“ hovorí hovorca Federácie Pascal Gemperle. Napriek tomu by bolo sporné, ak by „v jednotlivých prípadoch“ odmietnutia plávania znamenalo, že cudzinci nebudú naturalizovaní.

Johannes Czwalina, teológ, tiež „ľutuje“ nové ustanovenia o naturalizácii. Okrem moslimov to ovplyvňuje aj kresťanské a židovské rodiny. „Dokonca dnes je bežnou praxou, že deti majú lekcie plávania oddelené podľa pohlavia.

V súvislosti s radikálnym islamom ale existujú“ veľké problémy „, ktoré musia byť vyriešené,“ hovorí Czwalina. Podľa neho, drobná téma ako plávanie, nie je ale jedným z nich.