Vyberte položku Stránka

Video – spôsob organizácie štátnej karantény hraničí s čírym nerozumom, zdravý klient sa tam môže nakaziť.

Video – spôsob organizácie štátnej karantény hraničí s čírym nerozumom, zdravý klient sa tam môže nakaziť.

Navrátilcov vo veci koronavírusu hodnotíme ako osoby rizikové. Ak by to tak nebolo, tak by bola karanténa zbytočná. Potom je naozaj nepochopiteľné, že sa v karanténnom zariadení v jednej bunke „miešajú“ ľudia, ktorí nepricestovali spolu.

Slovensko má zatiaľ v pomere ku zahraničiu málo prípadov koronavírusu. Takéto prípady však vyvolávajú otázku, či je tak vďaka vládnym opatreniam alebo napriek nim.

zdroj: FB

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This