Radiačné monitory v poslednej dobe vo vzduchu po celej Európe detekovali rádioaktívne častice, ktorých zdroj zostáva záhadou. Nemecký Spolkový úrad pre ochranu pred žiarením za posledný týždeň zaznamenal zvýšenú rádioaktivitu v niekoľkých častiach strednej a západnej Európy. Zvýšená úroveň radiácie bola zistená na niekoľkých meracích staniciach po Európe a na šiestich miestach v Nemecku.

Vedci uviedli, že sa vo vzduchu nachádzajú častice ruténia-106, čo je izotop používaný pri rádioterapii pre rakovinové očné nádory. Tento izotop sa niekedy objavuje aj v termoelektrických generátoroch (RTG), ktoré poskytujú energiu družiciam. Zvýšená hladina ruténia-106 bola zaznamenaná vo vzduchu na území Rakúska, Francúzska, Nemecka, Talianska a Švajčiarska.

Keďže bolo vo vzduchu detekované iba ruténium-106, vedci vylúčili nehodu jadrové elektrárne. Podobný výskyt jadrových častíc bol už v minulosti detekovaný niekoľkokrát, jedná sa však o zriedkavé prípady.

Vo februári bolo vo vzduchu v Európe zistené stopové množstvo rádioaktívneho jódu-131, ktorého presný zdroj takisto nebol identifikovaný.

Francúzsky inštitút IRSN (Inštitút pre ochranu pred radiáciou a nukleárnu bezpečnosť) vtedy oznámil, že sa rádioaktívne častice objavili v Nórsku, Fínsku, Poľsku, Nemecku, Českej republike, Francúzsku a Španielsku.