Americký prezident Donald Trump uviedol, že bude presadzovať právne predpisy, ktoré by prisťahovalcom zabránili v získaní nároku na sociálne dávky po dobu najmenej piatich rokov od ich vstupu do krajiny. Trump uviedol, že jeho cieľom je, aby sa tí, ktorí žiadajú o vstup do krajiny, boli schopní sami finančne zaistiť a štát im nemusel nič vyplácať, píše DAILY MAIL.

Americký prezident počas stretnutia v Cedar Rapids v Iowe uviedol, že je „čas pre nové imigračné pravidlá“ a že jeho administratíva zavedie tieto právne predpisy „veľmi skoro.“ Nie je však jasné, ako Trumpov návrh zmení súčasnú situáciu.

Už teraz totiž nie je novým prisťahovalcom, ktorí vstúpili do krajiny v rámci imigračného víza, možné vyplácať sociálne zabezpečenie v podobe sociálneho poistenia alebo potravinových lístkov v období piatich rokov po vstupe do krajiny. Tento zákon platí od roku 1996. Čiastkové sociálne programy potom môžu spravovať jednotlivé štáty.

Niektoré typy prisťahovalcov sú od päťročného zákazu poberania dávok oslobodené, medzi ne patria deti, utečenci alebo členovia americkej armády a ich rodiny. Cudzinci s neimigračními vízami, ktorí nemajú žiadny právny štatút, sú z týchto výhod všeobecne vylúčení.

Medzi Trumpove plány takisto patrí aj umožnenie odmietnuť vstup osobám, ktoré žiadajú o pomoc od štátu. Takýto koncept je v americkom práve zakorenený už mnoho rokov, ale od nového prezidenta sa očakáva, že zaistí jeho presadenie.

Podľa Fox News sa prezident odvoláva na správu Centra pre prisťahovalectvo z roku 2015, v ktorej bolo uvedené, že až 51% domácností patriacich ne-americkým občanom využíva nejakú štátnu pomoc. U domácností občanov narodených v USA sa potom jedná o 30%.