Vyberte položku Stránka

Tiráž a redakcia

Tomáš Poláček

šéfredaktor

Vítame námety čitateľov, postrehy, kritiku či rady. Prosím, obráťte sa priamo na niektorého z našich redaktorov, alebo na adresu

redakcia@slobodnyvyber.sk

Petra Demková

redaktor

Juraj Poláček

redaktor

Zdenko Onderka

technická podpora

Pin It on Pinterest

Share This