Agentúra TASR priniesla správu, ktorá hovorí o revízii rozhodnutia športových orgánov vo veci ruského dopingu. 28 športovcov bude môcť pretekať a všetky tresty budú úplne zrušené – vrátane obnovenia umiestnení a medailí zo športových podujatí.

39 športovcov bolo pôvodne doživotne vylúčených. Rozhodnutím súdu bude 28 z nich opäť považovaných za čistých bez akýchkoľvek sankcií. Z toho 11 športovcov bolo potvrdené obvinenie z dopingu. Ale trest bol redukovaný iba na túto olympiádu.

Pre ďalších troch športovcov sa rozhodnutie odložilo.

Čo k tomu dodať? Konečne.

Rozhodnutia totiž boli vynášané bez jednoznačných dôkazov a v prípade práva takýto postup je neakceptovateľný. Rozhodnutia športových organizácií narúšali princípy právneho štátu, presadzovali prezumpciu viny a zavádzali svojvôľu do rozhodnutí. Športový súd len napravil stav nepráva.