V Taliansku dospeli zainteresovaní k dohode, že začne likvidácia dvoch bánk, ktorá prevedú svoje dobré aktíva na Intesa Sanpaolo ( ISP.MI ) a celý obchod by mohol stáť až 17 miliárd eur (19 miliárd dolárov).

Vláda zaplatí 5,2 miliardy eur banke Intesa, talianskej najväčšej retailovej banke, aby prebrala najlepšie časti Popolare di Vicenza a Veneto Banca. Ale minister hospodárstva Pier Carlo Padoan povedal, že celkové prostriedky „mobilizované“ štátom by mohli byť až 17 miliárd eur – trikrát viac, než to, čo sa pôvodne odhadovalo na rekapitalizáciu bánk z verejných prostriedkov.

Dohoda, ktorá v piatok získala predbežný súhlas od európskych inštitúcií, umožňuje Taliansku riešiť svoju najnovšiu bankovú kríze podľa svojich vlastných podmienok, aby spomínané Veneto banky neboli poškodené potenciálne prísnejšími európskymi predpismi. Náklady, ktoré postihnú talianskych daňových poplatníkov však budú obrovské.

Tí, ktorí nás kritizujú by mali povedať, čo by bolo lepšou alternatívou. Žiadnu inú nevidím,“ povedal minister hospodárstva Pier Carlo Padoan na tlačovej konferencii po tom, čo vláda strávila víkend vypracovávaním núdzového dekrétu umožňujúceho likvidáciu oboch bánk.

Vyhláška v praxi znamená, že pobočky a zamestnanci Veneto bánk budú od pondelka rána súčasťou Intesa Sanpaolo. Tento krok bol navrhnutý tak, aby sa zabránilo potenciálnemu útoku na vklady, ktoré by mohli rozšíriť chaos v celom bankovom sektore.

Vyhlášku bude musieť schváliť parlament do 60 dní.

Podľa plánu, zlé úvery bánk, ako aj právne riziká vyplývajúce zo škandálu pochybného predaja, budú presunuté na zlú banku, čiastočne financovanú štátom. Držitelia junior dlhopisov a akcionári budú tiež zasiahnutí, ale dlhopisy s dlhšou dobou splatnosti a vkladatelia budú chránení pred akýmikoľvek stratami.

Padoan povedal, že na vrch celej dohody o zaplatení 5,2 miliardy eur pre banku Intesa, ktorá zahŕňa 1,2 miliardy eur krytia kvôli znižovanie počtu pracovných miest, štát ponúkne dodatočné záruky až do 12 miliárd eur na financovanie prípadných strát vyplývajúcich z „due diligence“ oboch bánk kvôli nedobytných a riskantným pôžičkám.

Intesa Sanpaolo, talianska kapitálovo najväčšia banka, oznámila minulý týždeň, že je otvorená pre prebratie dobrých aktív za jedno euro za predpokladu, ak talianska vláda schváli dohodu, kde na svoje plecia preberie náklady na likvidáciu oboch bánk.

Riaditeľ banky Intesa Carlo Messina trvá na tom, že nastavením prísnych podmienok dohody, transakcia neovplyvní kapitálové pomery jeho banky a ani dividendovú politiku.

Bez ponuky Intesa Sanpaolo – jedinej významnej ponuky predloženej na aukcii usporiadanej vládou – kríza oboch bánk by mala vážny dopad na celý taliansky bankový systém,“ povedal Messina vo vyhlásení v nedeľu.

Európska centrálna banka, ktorá dohliada na dva ústavy so sídlom v severovýchodnej oblasti Veneto, vyhlásila v piatok, že sú „skrachované alebo by mohli skrachovať“, čím uviedla do pohybu proces, ktorý viedol k ich likvidácii.

Po mesiacoch napätého vyjednávania medzi Rímom a regulačnými orgánmi EÚ, Taliansku bolo dovolené používať národné insolvenčné konanie, hoci podľa pravidlá EÚ nie je možné použitie štátnych peňazí na riešenie bankových kríz.

Tieto pravidlá by uvalili straty na držiteľov seniorných dlhopisov a veľkých vkladateľov, čo vytváralo politicky nepríjemné vyhliadky pred celoštátnymi voľbami v budúcom roku, keďže talianske domácnosti vlastnia veľkú časť dlhopisov vydaných bankami.

Niektorí európski predstavitelia vyjadrili rozhorčenie nad tým, ako sa Taliansko vysporiadalo s reťazou problémových miest vo svojom bankovom sektore, ktorého ťahá dole takmer 350 miliárd eur zlých úverov – čo celkove tvorí jednu tretinu eurozóny.

Štvrtej najväčšej banke v krajine, Monte dei Paschi di Siena ( BMPS.MI ), vypomohol štát vykryť kapitálový schodok vo výške 8,8 miliardy eur. Ďalšie štyri menšie banky boli zrušené už v roku 2015.

Budúcnosť bánk Veneto visela na vlásku v posledných dvoch rokoch, keď ECB odhalila kapitálové diery spôsobené nárastom zlých úverov a škandálny (ne)predaj keď zákazníkom bánk boli poskytované akcie výmenou za pôžičky.

Dlhé rokovania medzi Rímom, Frankfurtom a Bruselom a ich výsledok v nedeľu vzniesol vážne pochybnosti o efektívnosti bankového dohľadu a dôveryhodnosť európskych vlastných pravidiel pre riešenie bankových kríz.

Zdroj: Reuters