Online denník Samhällsnytt, spracoval aféru týkajúcu sa riaditeľa odboru Riksantikvarie vo švédskej Rade pre národné dedičstvo (Riksantikvarieämbetet). Podľa denníka sa snaží Qaisar Mahmood predefinovať kultúrne dedičstvo z hľadiska multikulturalizmu. Pamiatky, ktoré sa do tohto konceptu nehodia, nestoja za zachovanie.

Denník Samhällsnytt je spájaný so švédskymi demokratmi, čo v kontexte švédskej politickej scény znamená nálepku xenofóbie, islamofóbie a rasizmu. Samozrejme, že téma pamiatok a historického dedičstva je pre denník mimoriadne dôležitou témou

V posledných mesiacoch vo Švédsku stále viac rezonuje téma ochrany kultúrneho dedičstva. Ola Wong pred niekoľkými mesiacmi v denníku Svenska Dagbladet obvinil Mahmooda z podivného vzťahu k artefaktom.

Témy sa ujal denník Samhällsnytt, ktorý skúmal ako narába archeologická obec s pamiatkami. Redaktor zistil, že v archeologickej obci vo Švédsku je problém s financiami. Nedostávajú peniaze na konzerváciu pamiatok, takže napr. železné artefakty z obdobia Vikingov skončili v zberných surovinách.  Johan Runer už v roku 2016 upozorňoval na odvážanie artefaktov do šrotu, podobne sa vyjadrila Lena Holmquist.

Podľa Samhällsnytt je v moci miestnych pamiatkárov rozhodovať čo sa bude skúmať, čo konzervovať a čo sa vyhodí. Johan Anund je regionálnym manažérom historického múzea v Štokholme v regióne Mälardals. Hovorí, že je príliš nákladné postarať sa o všetky nálezy, ktoré sa nájdu počas vykopávok.

Nebolo by ekonomicky opodstatnené zachrániť všetko,“ povedal.

Redakcia následne oslovila Mahmooda. On sám sa zasmial interpretácii Ola Wonga, ktorý ho nazval „dôstojníkom kultúrneho dedičstva„. Jeho postavenie je vedúci oddelenia, ktoré sa zaoberá otázkami kultúrneho dedičstva.

Mahmood nemá žiadne formálne vzdelanie v odboroch ako história alebo archeológia. Qaisar Mahmood sa dostal do Švédska z Pakistanu, keď mal šesť rokov. Vyštudoval vysokú školu so zameraním hlavne na politológiu a ekonomiku. Celý život strávil v štátnej službe.

V roku 2011 si podal prihlášku na miesto v oddelení s odôvodnením, že sa „tiež bude podieľať na verejnej diskusii o problémoch kultúry a identity pomocou prednášok a písania pre rôzne časopisy“ a že chce pri štúdiu histórie zohľadniť multikulturalizmus a prispieť do Rady pre národné dedičstvo správou o rozmanitosti, kultúre a identite. V roku 2013 získal miesto vedúceho oddelenia a má na starosti správu kultúrneho dedičstva

O sťažnostiach archeológov nepočul. Tvrdí, že jeho starosťou nie je archeológia, alebo vykopávky.

Ola Wong sa kriticky vyjadril o rozhovore, ktorý Mahmood poskytol pre švédsky rozhlas. V relácii sa vyjadril, že vzhľadom na svoje migračné pozadie nepovažuje „staré veci“ za podstatné. V rozhovore vyzýva poslucháčov, aby sa zamysleli nad definíciou kultúrneho dedičstva. Vraj je to len odpor ku zmenám

Len pred niekoľkými rokmi som prestal považovať kultúrne dedičstvo za zastrešujúci termín pre všetko staré,“ tvrdí

Časť vysvetlenia, že som videl dedičstvo ako synonymum zastaralého a niečo, čo patrí do minulosti, je v mojej osobnej skúsenosti s migráciou. My, ktorí tak alebo onak poznáme účinky migrácie, rozvíjame preferenciu nových vecí. Zvyčajne nemáme staré veci a preto radšej kupujeme nové. Staré veci pripomínajú všetko, čo bolo opustené a čo nezapadalo do celku. Migrácia tiež znamená, že ste sa pravdepodobne snažili dostať preč od nežiadúcej minulosti a prítomnosti, aby ste sa usilovali o skvelú budúcnosť.

Mahmood pri pripomienke tohto rozhovoru hovorí, že treba odlišovať manažérsku činnosť a činnosť autorskú.

Tiež sa vyjadril aj k diskusii o kresťanstve v súvislosti s kultúrnym dedičstvom. Považuje sa za Švéda a s tým súvisí aj pochopenie minulosti v jej komplexnosti. Švédsko má kresťanské korene a tak to znamená, že to musí pochopiť a prijať aj on.

Podľa redaktora ale vikingská minulosť nebola kresťanská. Znamenalo by to, že nie je súčasťou kultúrneho dedičstva? Mahmood sa však bráni, že to bolo len zle sformulované

Diskusia končí definíciou kultúrneho dedičstva. Vraj treba premýšľať v čase.

…použijete to, čo bolo včera, aby ste pochopili, čo je dnes, a skombinujte s tým, čo príde.