Portál Breitbart informuje o zmenách, ku ktorým dospela cirkev vo Švédsku. Boh už nebude kvôli inkluzívnosti spomínaný v spojení „On„, alebo „Pán„.

Švédska cirkev hlasovala za prijatie kontroverznej novej príručky, ktorá hovorí, že mužské odkazy na Boha, ako „On“ a „Pán“ by mali byť vyradené, aby boli „inkluzívnejšie„.

Napriek ťažkej kritike organizácií, vrátane Kráľovskej švédskej akadémie vo štvrtok cirkev schválila novú príručku veľkou väčšinou.

Církevná príručka, ktorá bola naposledy aktualizovaná v roku 1986, stanovuje, ako by sa mali vykonávať služby, krstiny, svadby a pohreby v jazyku, liturgii, teológii a hudbe, a preto je základom činnosti cirkvi.

Podľa miestnych médií mnohí kňazi namietali proti smerom v novej príručke o jazyku, ktorý bol zmenený s cieľom urobiť cirkev „inkluzívnejšou„.

To zahŕňa inštrukciu duchovenstvu, aby sa bližšie odvolávali na Boha spôsobom „neutrálne„, bez „zbytočného“ používania mužského zámeny „On“ alebo pojmov ako „Pán„.

Boh by mal byť v modlitbách označovaný ako „Matka“ aj „Otec“ podľa pokynov v manuáli, kde sa píše nasledovné :

Boh, Najsvätejšia Trojica, Otec a matka, Syn – sestra a brat a duch – spasiteľ a inšpirátor, nás vedie do hĺbky bohatstva, múdrosti a poznania.

Sofia Camnerin, podpredsedníčka Švédskej ekumenickej cirkvi, obhajovala „inkluzívny jazyk“ v cirkvi a uviedla, že jeho potreba „je založená na uvedomení si rôznych typov diskriminácie a nerovnosti v našej spoločnosti„.

cirkev

Sofia Camnerin, podpredsedníčka Švédskej ekumenickej cirkvi, tvrdí, že „Odvolávajúc sa na Boha ako ‚Pána‘ sa upevňujú [rodové] hierarchie a podriadenosť žien v bielom, západnom feministickom kontexte“.

Odvolávajúc sa na Boha ako ‚Pána‘ sa upevňujú [rodové] hierarchie a podriadenosť žien v bielom, západnom feministickom kontexte,“ argumentovala v blogu.

Teológovia oslobodenia spolu s feministickými a postkoloniálnymi teológmi majú rozhodujúci význam pri identifikovaní toho, ako legitimizujúca hierarchia vedie k násiliu a podriadenosti,“ povedala.

Ale kňažka Helena Edlundová, ktorá kritizovala cirkev ako prejavujúca sa „absolútnou neochotou načúvať kritike„, vyjadrila znepokojenie nad novými jazykovými usmerneniami.

Riziko spočíva v tom, že nie sme schopní spozorovať malé zmeny a potom postupom času zistíme, že sa pozeráme na drastické zmeny, s ktorými by sme nikdy nesúhlasili, ak by sa uplatnili naraz,“ povedala minulý rok pre Världen Idag.

Je nepravdepodobné, že napríklad o päť rokov sa budeme v našich kostoloch modliť ‚Matka naša, ktorá si na nebesiach… ‚? Pred niekoľkými rokmi by to popísané ako nemožnosť, ale návrh cirkevnej príručky to umožňuje.

Mikael Löwegren, komisár pre cirkev v Smålande Ljungby hlasovanie o prijatí novej príručky okomentoval. Podľa neho rozhodnutie znamená, že švédska cirkev „prestala existovať ako spojitá duchovná komunita„.

Pod rúškou ‚rozmanitosti‘ sa spoločnosť rozkladá na rôzne skupiny,“ povedal. Tvrdil, že v novej príručke je „toľko alternatív a voliteľných variantov„, že „bude ťažké tvrdiť, že ide o rovnakú cirkev od farnosti k farnosti„.

Löwegren tiež varoval, že vypichnutie jazykových smerníc v novej príručke, ktoré odporúčajú, aby bol Boh prezentovaný rodovo neutrálnym spôsobom, vzďaľujú švédsku Cirkev od hlavných cirkví, „namiesto toho, aby sa k nim priblížila„.

Najzákladnejšie učenie kresťanstva tvrdí, že existuje trojjediný Boh – Otec, Syn a Duch Svätý,“ zdôraznil a dodal, že nová príručka „odhodí pokrok, ktorý sa dosiahol v cirkvy prostredníctvom hlbokého ekumenického dialógu a prináša nový systém uctievania, ktorý je anti-ekumenický a anti-vedecký.

Cirkev v Štokholme vedie lesbická biskupka Eva Brunne, ktorá sa pred dvoma rokmi „preslávila“ požiadavkou odstrániť z kostolov kríže. Aby moslimovia získali priestor.