A tak tu po novom máme znalcov, ktorí posúdia či nejaký znak je dôvodom na trestné stíhanie alebo nie. Toto už pôsobí ako paródia na Švejka.

Ak je nejaký znak, veta či číslo naozaj tak nebezpečná vec, že dokáže ohroziť našu demokraciu, tak na toto nepotrebujeme znalca ale niečo úplne iné.

Ako občan potrebujem jednoznačné a jasné definovanie zakázaných symbolov, viet a čísel v zákone.

Ako občan musím mať možnosť si jednoznačne a bez znalca vopred zistiť, čo mi môže privodiť patálie so štátnou mocou.

Nie, že „po funuse“ sa zrazu objaví nejaký udavač a potom nejaký znalec mi bude dokazovať, že toto či ono používali pred x rokmi tí či oní, čo robili to či ono a ja v roku 2017 mám za ten znak, vetu či číslo niesť trestnoprávne následky.

Súčasný stav v tejto veci a prakticky takmer vo všetkom, čoho sa dotkne táto vláda, to je z pohľadu nejedného občana naozaj „tanec s tĺkmi“.

Predstavme si, obdobné riešenie v cestne doprave. Neexistovalo by zobrazenie dopravných značiek v zákone. Veď na čo, každý si domyslí, čo značka na križovatke znamená a po prípadnej nehode by súdny znalec na dopravné značenie vypracoval posudok, že ktorá značka je stopka, ktorá hlavná cesta a určil, kto mal prednosť.

Vraj je problém, že je znalcov zatiaľ len 6. Divím sa, že sa na toto vôbec niekto dal.

Nový znalecký odbor „Spoločenské a humanitné vedy“ sa delí na dve odvetvia: „Politický extrémizmus“ a „Náboženský extrémizmus“.

Register súdnych znalcov v SR zverejňuje JASPIweb. Spomínaný nový odbor v ňom zatiaľ nie je zaradený.

Aj tento najnovší výkon vlády opäť znižuje kvalitu života občana. Robí právo nepredvídateľným. Štátna moc nepovie občanovi dopredu, ktorý znak, veta či číslo je vecou trestnou ale je schopná vytvoriť znalecký odbor na to, aby občana v tejto veci následne trestala.