Portál Seznam vysielal živý vstup z verejného priestoru, ktorým dokumentoval presun americkej vojenskej techniky. Počas zastávky prinútil americký vojak reportérku na odchod.

To je samozrejme neakceptovateľné správanie sa z oboch strán. Vojaci cudzích armád na verejnom priestranstve nemajú žiadne právomoci. Bohužiaľ reportérka submisívne a obrazne v hlbokom predklone pred koloniálnym pánom odkráčala preč.

Reakcia českej reportérky mala byť jednoznačná. Americkému vojakovi mala vysvetliť, že na verejnom priestranstve zákony Českej republiky povoľujú zaznamenávanie okolitého sveta. Americká armáda nemá v suverénnej krajine žiadne špeciálne právomoci a v prípade agresivity vojaka sa mala reportérka domáhať asistencie českých mocenských zložiek. V skutočnosti je americký vojak so zbraňou (zatiaľ) podľa českých zákonov len strašiakom do maku.

Ďalšou neskutočnou vecou boli na konci reportáže zábery, ktoré v pozadí ukazovali príslušníkov českej polície alebo iných mocenských zložiek. To znamená, že narušenie suverenity Českej republiky sa odohrávalo priamo pred očami tých, ktorí ju mali zabezpečovať.

Asi niet lepšieho dôkazu koloniálneho vzťahu Česka a USA.,

Jaroslav Štefec to na svojom Facebooku komentoval:

Tak takto trápnu zábavku už som dlho nevidel! Reportérka Seznam.cz točila reportáž o prejazde amerického konvoja na VEREJNEJ ULICI V ČESKEJ REPUBLIKE zhruba 100 metrov od posledného vozidla, načo na ňu vyrukoval po zuby ozbrojený americký vojak a vyhodil ju.

To by som ako-tak pochopil, ale tá trapka ešte poďakovala a nechápala, prečo sú na ňu tí predtým dobrí americkí vojačikovia zrazu takí zlí!

Bodaj by neboli, keď sme na prípadoch Skripal, Nikulin, chemický útok v Sýrii, MH17 a najnovšie Babčenko jasne ukázali, že sme len banánová republika, kolónia, v ktorej sa na povel jazdia premiéri a ministri obrany klaňať kapitánom veliacim pochodovým prúdom. Tentoraz (našťastie) povel neprišiel, koloniálni vojaci nemajú čas, musia chystať niekde v diaľke nejakú tú novú vojnu, do ktorej sa kolónia nemá čo starať.

Otázka za 1000 pre publikum:

Keby reportérka neposlúchla, vojak by ju

 1. zastrelil,
 2. zmlátil,
 3. znásilnil,
 4. požiadal o ruku.

Otázka za 1.000.000 pre ministerstvo obrany:

Pre pohyb pochodových prúdov vojenskej techniky členských štátov NATO a správanie ich príslušníkov k miestnym obyvateľom na území hostiteľskej krajiny, cez ktorej územie na základe povolenia vlády hostiteľskej krajiny prechádzajú, platí

 1. Ústava, zákony a podzákonné dokumenty hostiteľskej krajiny, vrátane zákonov upravujúcich pravidlá cestnej premávky
  .
 2. Ústava, zákony a podzákonné dokumenty krajiny pôvodu vojakov a vojenskej techniky; zákony hostiteľskej krajiny strácajú v prúde vozidiel a na ploche ohraničenej 50 metre vľavo a vpravo od prúdu a 100 m pred a za posledným vozidlom počas prejazdu alebo pri zastávke konvoja platnosť
  .
 3. Pravidlá pre rokovania s domorodým obyvateľstvom pri presune jednotiek britskej kráľovskej armády, vydané na popud Východoindickej obchodnej spoločnosti Britskou koloniálnou správou v Indii v roku 1826, prevzaté a novelizované pre potreby NATO po vstupe východoeurópskych krajín do tejto organizácie v roku 1999
  .
 4. Pravidlá pre pohyb konvojov spojeneckej techniky na okupovaných územiach, vydané Americkou okupačnou správou v Nemecku v marci 1945 a prevzaté v októbri toho istého roku okupačnými správami Francúzska a Veľkej Británie ako smernice pre zabránenie sabotážam, škodám na vozidlách a stratám pri jednotkách okupačných armád, dočasne rozmiestnených na území Nemecka a Talianska.

Otázka za 10.000.000 pre ministerstvo vnútra:

Pri pohybe pochodových prúdov vojenskej techniky členských štátov NATO po území hostiteľskej krajiny, cez ktorej územie na základe povolenia vlády hostiteľskej krajiny prechádzajú, platia

 1. zákony ČR, na ktorých dodržiavanie dohliadajú príslušníci vojenskej a národnej polície vo svojej kompetencii. Tí tiež prípadné obmedzenia, vyplývajúce z požiadavky zaistenie bezpečnosti obyvateľstva hostiteľskej krajiny, ochrany zdravia a majetku, prípadne ďalšie špecifické požiadavky plynúce z charakteru prepravovaného materiálu; ak by bolo rokovanie cudzích štátnych príslušníkov patriacich k pochodovému prúdu nezlučiteľné so zákonmi ČR, dojednávajú nápravu s veliteľom prúdu
  .
 2. Zákony krajiny pôvodu vojakov a vojenskej techniky; zákony hostiteľskej krajiny strácajú v prúde vozidiel a na ploche ohraničenej 50 metre vľavo a vpravo od prúdu a 100 m pred a za posledným vozidlom počas prejazdu alebo pri zastávke konvoja platnosť. Úlohou vojenskej a národnej polície je dbať, aby občania hostiteľskej krajiny nevstupovali do tejto zóny. Pokiaľ do nej napriek tomu občan ČR vstúpi, je automaticky považovaný za ilegálneho migranta a jeho ďalší osud podlieha v celom rozsahu rozhodnutiu veliteľa prepravy
  .
 3. Rozkazy pre presun, vydaný veliteľom prepravy, ktorý nie je povinný komukoľvek z hostiteľskej krajiny oznámiť. Jednotka vojsk NATO na presune nie je povinná riadiť sa zákonmi hostiteľskej krajiny, a vojenská polícia a polícia ČR sa pri sprievode prúde snažia iba minimalizovať prípadné škody
  .
 4. Nič. Pohyb prúdov vojenskej techniky Aliancie po území ČR neupravujú žiadne pravidlá ani zákony. Vojenská polícia a polícia SR pri sprievode prúde iba dbajú, aby sa občania k osobám prislúchajúcim k prúdu správali v súlade s českými zákonmi a európskymi hodnotami, a aby prejavovali pri prejazde prúdu lásku a spojeneckú solidaritu. Prípadné odchýlky od týchto pravidiel riešia zadržaním páchateľa (páchateľov) a ich odovzdaním orgánom činným v trestnom konaní.

Dobré otázky, však?