Obyvatelia Slovenska, presnejšie ich peňaženky obieha jedna „Jóbova zvesť“ za druhou.

Vlády Róberta Fica neboli pre občanov nikdy výhrou. Táto tretia je už čistou katastrofou. Až sa natíska otázka, kto tu vládne, či Smer a jeho koaliční partneri, alebo mimovládky cez svoje bábky.

Nech v skutočnosti tu vládne reálne ktokoľvek, pre občana je to vláda „zdražovateľov“.

Vlani vláda zaviedla nový 8-percentný odvod z neživotného poistenia (autá, domy, byty). To však nestačí a na ministerstve financií uvažujú poistky zaradiť do režimu DPH. Štát by si tak z každej poistky vybral 20% z jej výšky.

160 miliónov chce ministerstvo financií získať úspornými opatreniami v rodinnej politike štátu. Má ísť o zníženie prídavkov na deti, zníženie daňového bonusu s tým, že naopak tzv. nízkopríjmovým skupinám sa pridá . Z akékoľvek uhla sa človek pozrie na pripravované opatrenia, ich cieľ je jasný: dať priemernej slovenskej rodine menej ako dostávala doteraz.

O rôznych štátom vyvolaných zdražovaniach posledných týždňov a mesiacov by sme pohli písať ešte dlho. Je ale potrebné pozrieť sa na príčiny tohto stavu.

Príčinou je jednoznačne súčasná štátna moc, ktorá nevie efektívne viesť štát, v podstate ho nevie viesť vôbec.

Vzhľadom k postupnému rozkladu centra štátnej moci je priam nemožné udržať výdavky v režime trvalej udržateľnosti. Jednotlivé skupiny z pozadia štátnej moci si presadzujú jeden výdavok z verejných zdrojov za druhým.

Veľké sumy štát posiela tzv. mimovládkam. Napríklad len na boj mimovládiek s korupciou išlo 15 miliónov Eur. Ostrý komentár Z&V k tejto téme je možné si prečítať tu.

Nie je snáď pre boj s korupciou parketou polície? Nejde potom v tomto prípade skôr o tzv. držhubné pre mimovládky?

Ak by sme chceli popísať aspoň časť prípadov rozflákania verejných zdrojov na neužitočné až hlúpe a škodlivé účely, tak by miesto článku vznikla kniha.

Samozrejme že takýto štýl riadenia štátu znižuje životnú úroveň občanov a ešte viac im uberá z kvality života. Nespokojní občania následne podporujú tzv. nesystémové strany, predovšetkým Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko.

Nezaberá obrovská masmediálna propaganda, ktorá jednak spája nesystémových politikov s udalosťami druhej svetovej vojny a už vôbec nezaberajú tézy o tom, že žijeme v najlepšej a najprosperujúcej dobe. Prestavitelia systému takú dobu iste osobne zažívajú, ale spotrebný kôš občana je vo väčšine prípadov na tom horšie ako pred 10timi rokmi.

Slovenský občan je vo svojom mikrosvete už roky konfrontovaný stavom, kedy rast cien a poplatkov zvyšuje životné náklady. Pomalý rast miezd toto nedokáže kompenzovať. 

Tlaky občanov na zmenu pomerov „hore“ tak logicky narastajú. Vládna moc na to reaguje represiou – „bojom proti extrémizmu“.

Ministerstvo vnútra „konštatuje, že extrémizmus a šírenie propagandy je závažný spoločenský fenomén, ktorý je na Slovensku na vzostupe, a jeho prejavy môžu vážne ohroziť bezpečnosť štátu”.

Ide o štát či skôr o osobnú prosperitu všetkých tých prijímateľov rôznych grantov, dotácií a predražených zákaziek ?

V súčasnosti nám systém pripravil zefektívnenie boja proti extrémizmu. A to len za 8 miliónov Eur na začiatok.

Tie milióny majú slúžiť na „vytvorenie špecializovaných elektronických nástrojov, ktoré budú schopné zbierať údaje o extrémizme z webových stránok a sociálnych sietí”, čo v praxi môže znamenať len cenzúru a trestanie za názor.

Časť prostriedkov má ísť jednotný systém vzdelávania proti extrémizmu teda na akési na „politické školenia mužstva“. Každému je jasné, že je toto nemôže zabrať a tak sa počíta s aktualizáciou legislatívy. To preložené do normálne reči znamená len a len zvýšenie represie voči občanom.

A tu sme u toho perpetuum mobile.

Systém vynakladá čoraz väčšie množstvo zdrojov už ani nie tak na presvedčenie občana ale priamo na jeho umlčanie represívnymi zložkami štátu.

Tie zdroje sa však berú občanovi, ktorý sa aj z tohto dôvodu sa má len a len horšie. Pre občana je tak výmena elít jedinou možnosťou ako zvrátiť tento stav. A elity na to reagujú väčšou represiou voči občanovi, čo zase stojí systém peniaze.

Proste kruh.