Momentálne sa v Rusku vedie diskusia o tom, či má alebo nemá Rusko rezervy pri výrobe elektrickej energie. Zdá sa, že kuvičie hlasy nemajú pravdu, ak tvrdia, že ruská energetika bude mať onedlho problém. Pri diskusii sa totiž objavili ohromujúce fakty.

Ruská vláda v roku 2008 predpovedala vysoký rast spotreby elektrickej energie. V maximálnom scenári by šlo až o vyše 5 % ročne. Tieto predpoklady sa nenaplnili a dnes je v Rusku prebytok energie asi 20 GW ročne.

Vo všeobecnej schéme rozdelenia zariadení na výrobu elektrickej energie až do roku 2020, ktorá bola schválená vládou na začiatku roka 2008, bol predpokladaný priemerný ročný rast dopytu po elektrickej energii 4,3 % v základnom prípade a až 5,6 % v maximálnej verzii prognózy. V skutočnosti v tomto období dopyt rástol oveľa pomalšie – v priemere menej ako 1 % ročne. Zároveň sa za obdobie rokov 2007 až 2014 vytvorilo o niečo viac ako 30 GW nových kapacít,” vysvetlil expert na portáli FLH.

Tieto kapacity si vyžadujú nový prístup aj pri distribúcii. Alternatívou je podľa experta pružnejší rozvoj prenosových sústav s ohľadom na neistoty miesta, času a množstvo výskytu nového dopytu. Podľa neho teraz musíme definovať novú kombinovanú štruktúru, scenár, ktorý kombinuje tradičný centralizovaný model energetiky s rozvojom distribuovaných zdrojov energie na jednej strane s prihliadnutím k špecifikáciám krajiny, a na druhej strane – umožňujúci Rusku úspešne integrovať a využívať globálne trendy pre spotrebiteľov a ekonomiku krajiny ako celku, čím sa vytvorí ďalšie centrum pre dopyt po inováciách v elektroenergetike.

Treba si všimnúť, že všetky ruské rozvodné energetické siete budú aktualizované na základe „chytrých” elektrických rozvodných sietí, ktoré v podstate jednak znížia cenu prevádzky, a po druhé, znižujú riziko nehodovosti. Digitálny energetický priemysel v Rusku má obrovský ekonomický potenciál, o ktorom sa bude diskutovať 14. novembra (stretnutie už skončilo) na stretnutí v PAO Rosseti za účasti prezidenta Vladimira Putina.

Starnutie zariadení a nové elektrárne v Rusku

Súčasný existujúci prebytok kapacity asi 20 GW by uzatváraním elektrární mohol skončiť okolo roku 2025 – 2027. Anatolij Čubajs, predseda predstavenstva spoločnosti Rosnano tvrdí, že ruská energetika by mohla mať problém.

ruská energetika

Zábery zo stavby novej jadrovej elektrárne BN-1200 v Belojarsku

Lenže 1. augusta 2016, Dmitrij Medvedev vydal dekrét vlády № 1634-p, ktorým sa schvaľuje plán na vybudovanie ôsmich nových jadrových elektrární. Podľa poradia, a to až do roku 2030, bude postavených osem veľkých jadrových elektrární, ako podrobne popísal analytický on-line magazín „Geoenergetika.ru”.

1. Kola JE-2, 1 VVER-600. Celkom 675 MW.
2. Centrálna JE, 2 VVER-TOI, každá 1 255 MW. Celkovo 2 510 MW.
3. Smolensk JE-2, 2 VVER-TOI, s výkonom 1 255 MW. Celkovo 2 510 MW.
4. JE Nižný Novgorod, 2 VVER-TOI, s výkonom 1 255 MW. Celkovo 2 510 MW.
5. Tatárska JE, 1 VVER-TOI s výkonom 1 255 MW. Celkovo 1 255 MW.
6. JE Belojarsk, 1 BN-1200. Celkovo 1 200 MW.
7. JE Južný Ural, 1 BN-1200. Celkovo 1 200 MW.
8. JE Seversk, 1 BREST-300. Celkovo 300 MW.

Všetkých 8 jadrových elektrární sú bloky nových typov jadrových elektrární, ktoré neboli v Rusku predtým postavené! V tomto prípade, ako sa v novinách uvádza, v Spojených štátoch za uplynulých 40 rokov bol vyvinutý iba jeden nový dizajn reaktora – AP1000. V Rusku za menej ako 20 rokov – šesť: BN-800, VVER-1200, VVER-600, VVER-1300-TOI, BREST-OD-300, BN-1200!

Zároveň USA budujú v Číne AP1000 od roku 2008 a pravidelne zvyšujú odhadované náklady, a zariadenie doteraz nie je v plnej prevádzke. Pre porovnanie: blok VVER-1200 Rusi začali stavať v roku 2008, ale už 5. augusta 2016 bol prifázovaný do energetickej siete Ruska.

Pomer zatvorených a nových elektrární

Podľa šéfredaktora Geoenergetics.ru v období rokov 2016 až 2030 bude postavených 22 energetických jednotiek s kapacitou 25,36 GW. Počas toho istého obdobia sa zatvorí 21 jednotiek s kapacitou 13,042 GW.

27 006 GW na konci roka 2015. Plus 5,84 GW do roku 2020. Plus 19,52 GW do roku 2030. Mínus 13 042 GW do roku 2030. Celkovo Rusko bude mať 39 324 GW inštalovanej kapacity do roku 2030 v 36 energoblokoch v 14 jadrových elektrárňach. Ide o minimálne 45,6 % nárast výroby jadrových elektrární v Rusku.

Článok sa ďalej zaoberá výrobou energie v menej výkonných elektrárňach, ktorých výhodou je blízkosť k spotrebiteľovi.

  • Plynové piestové elektrárne
  • Elektrárne s plynovými turbínami
  • Mikroturbínové elektrárne
  • Tepelné čerpadlá
  • Parné kotly
  • Obnoviteľné zdroje energie (solárne články, veterné generátory)
  • Palivové články
  • Kogeneračné zariadenia (KSU).

Rozoberajú aj rozvodné digitálne siete, ktoré umožňujú lepšie riadenie a bezpečnejšiu distribúciu dodávky elektriny.

Záver článku je jednoznačný: ruská energetika je vitálna a rast sektora je stabilný, dynamický s vysokou dávkou kreativity a riešení na báze moderných technológií. Žiadne nebezpečenstvo nehrozí, naopak, ruská energetika je svetovým inovačným lídrom v oblasti jadrovej energetiky

Zdroj: FLB