Miro Juriš sa rozprával s poslancom LSNS Bc. Stanislavom Drobným o jeho legislatívnej iniciatíve, ktorá by umožnila vznik Domobrany. Je naozaj Domobrana zelenou hrozbou Kotlebovcov? Ide o legalizáciu Slovenských brancov? Všetko podstatné vám prinášame v následujúcom rozhovore.

Bc. Stanislav Drobný

Domobrana je vo svete známy pojem. Domobrany zakladajú vlády ako súčasť tylového zabezpečenia tyla armády. Známy je systém švajčiarskej domobrany. Otázka znie, ako má vzniknúť a vyzerať slovenská domobrana a čo bude jej cieľom?

Táto téma nie je nová, je tu už 25 rokov. Niektoré politické strany jej potrebu deklarovali, ale po celý ten čas nepodali žiaden legislatívny návrh.

Cieľom nášho zákona o domobrane je vytvoriť legislatívny rámec na vznik tejto dobrovoľnej zložky zameranej na ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov ako aj zabezpečenia verejného poriadku.

 

To znamená, že Policajný zbor situáciu nezvláda ?

Ako všetci vieme, mieru bezpečnosti v určitých lokalitách Slovenska hodnotia občania ako nedostačujúcu. A to v čase, kedy je na Slovensku mier, v čase kedy nás rozsiahle živelné pohromy a migračné trasy zatiaľ obchádzajú.

Aký je dôvod, že v tých lokalitách Policajný zbor neplní očakávania občanov ?

V prvom rade je to nedostatočný počet obvodných oddelení PZ v rizikových oblastiach, nedostatok personálu na existujúcich obvodných oddeleniach v týchto oblastiach ako aj ich nedostatočná logistika. Vláda dáva prioritu špecializovaným útvarom Ministerstva vnútra na boj s tzv. extrémizmom. Na tie uvoľňuje obrovské finančné čiastky na úkor finančného zabezpečenia potrieb základných útvarov poriadkovej polície.

Domobrana má významné postavenie v rámci ozbrojených síl Švajčiarska

Máte na mysli tie útvary, ktoré často nazývate politickou políciou ?

Ide o tie špeciálne útvary, ktoré bojujú proti takzvanému extrémizmu čo v reále znamená boj systému proti nepohodlným názorom slušných ľudí. Napríklad tie rôzne trestné stíhania za statusy na sociálnych sieťach. Aj samotný monitoring internetu a sociálnych sietí stojí veľké peniaze, ktoré potom chýbajú inde.

Podľa toho je teda zámerom predkladateľov zákona vyplniť nedostatočnú ochranu občanov pred kriminalitou v rizikových oblastiach?

Domobrana v zmysle predkladaného zákona by bola poriadkovým útvarom zriaďovaným samosprávnym krajom. Poslanci každého samosprávneho kraja by sa teda mohli slobodne rozhodnúť, či na území kraja zriadia domobranu alebo nie.

Hlavnou úlohou domobrany by bolo preventívnou hliadkovou činnosťou prispievať k vyššej úrovni ochrany občanov.

Nedá sa tento cieľ dosiahnuť posilnením mestských a obecných polícií?

Teoreticky by sa dalo, keby samosprávy navyšovali finančné prostriedky na samotné založenie alebo personálne navýšenie mestských a obecných polícií. Túto problematiku rieši navrhovaný zákon o domobrane v tom, že pôsobnosť príslušníkov domobrany bude na celom území samosprávneho kraja. Na rozdiel od príslušníkov mestských a obecných polícií, ktorí zo zákona môžu pôsobiť v katastri vlastnej obce alebo v obci, s ktorou majú zmluvný vzťah.

Náklady na domobranu by boli nižšie ako na iné zložky s rovnakým zameraním ?

Myslím, že rozhodne áno. Nakoľko domobrana by sa skladala z veliteľa na úrovni kraja, veliteľov na úrovni okresov a veliteľov miestnych jednotiek, ktorí by boli profesionáli platení samosprávnym krajom. Ostatní členovia domobrany by boli dobrovoľníci, ktorí by požívali v zákone definované občianske výhody.

Ako to potom bude s výcvikom dobrovoľníkov. Viem, že napríklad sýrskej domobrane spôsobili ťažké straty islamisti a dôvodom bol práve slabý výcvik domobrany.

Výcvik by zabezpečoval samosprávny kraj vo svojich zariadeniach. Dĺžka trvania prípravy dobrovoľných príslušníkov domobrany je v zákone definovaná minimálne 200 hodín.

Samotná forma, rozsah, organizácia a vykonávanie odbornej prípravy je v kompetencii zastupiteľstva samosprávneho kraja.

Očakávate pri hlasovaní o tomto zákone podporu aj od poslancov z iných politických strán?

V prvom rade očakávam divokú rozpravu k tomuto návrhu, ktorá bude plná hystérie a politických atakov. Odborný a konštruktívny prístup neočakávam.

Čo sa týka hlasovania, uvidíme ktorým poslancom NRSR záleží na zvýšení bezpečnosti občanov Slovenska.

Sýrske ženy z domobrany (Národné obranné jednotky – známe pod skratkou NDF) bojujú za svoju slobodu proti  oddielom západom podporovaných islamistov. Uznajte, nepristane im to viac ako v burke? Dúfajme len, že Slovensko podobný boj nečaká.