Rozdiel medzi hlavou štátu v Berlíne 1939 a 2019.
Viac servility 😀