Na plagátoch, ktoré pozývajú na dnešnú demonštráciu v Banskej Bystrici je ako organizátor uvedené: „Nie v našom meste„. Je to názov projektu organizácie, ktorá je dlhodobo financovaná zo zdrojov americkej vlády.

Skúsme si spraviť myšlienkový experiment. V nejakom slovenskom meste, napríklad v Košiciach, bude vládnuť primátor, ktorý bude jednoznačne proatlantický, proeurópsky, proLGBTI, promigrantský. Skrátka dokonalý prototyp ideálneho integrovaného Európana, ako vystrihnutého z propagandistickej brožúry Bruselu. Primátor bude chcieť napríklad ponúknuť objekty mesta pre príchod 10000 migrantov. Pretože ako hrdo prehlasuje po vzore hrdinskej Angely Merkelovej: „My to zvládneme

Po meste sa začnú šíriť plagáty: „Príďte protestovať proti príchodu migrantov!„. Ako organizátor bude uvedené: „Nie v našom meste„. Bude to názov projektu organizácie, ktorá je dlhodobo financovaná zo zdrojov napríklad čínskej alebo izraelskej vlády.

Skúste si predstaviť ten rachot, ten mediálny hurikán, ktorý by sa spustil v tomto prípade, to volanie za zákaz organizácie. Na Slovensku nám NIK nebude prikazovať, ako sa máme správať, ako si máme riadiť naše veci. Rozhodne by emócie boli bičované na maximum. Ak by nebodaj išlo o podporu ruskej vlády, hystériu v médiách a v politike si radšej ani nebudeme predstavovať.

Centrum komunitného organizovania (CKO)

Na stránke cko.sk sa píše o začiatkoch mimovládnej organizácie

Centrum komunitného organizovania (CKO) je nezisková organizácia, ktorá úspešne realizuje svoje programy od roku 1999. Korene CKO sa však vracajú späť, o tri roky skôr, do roku 1996, kedy začalo svoju činnosť vďaka finančnej podpore vlády Spojených štátov amerických v rámci programu s názvom „Národný demokratický inštitút“ (NDI).

NDI je organizácia voľne pridružená k Demokratickej strane USA a je financovaná Národnou nadáciou pre demokraciu (NED), Agentúrou Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj (USAID), americkým ministerstvom zahraničia. NED je hlavná cesta, pomocou ktorej vláda Spojených štátov financuje rôzne programy po celom svete na projekciu svojej „mäkkej sily„.

Už len tento začiatok by onálepkoval v našom prostredí každý subjekt na večné časy.

CKO však intenžívne s americkou vládou a americkou ambasádou spolupracuje ďalej.

V roku 2005 organizácia založila pobočku v Nitre, ktorá sa osamostatnila pod novým menom

V roku 2005 sa uskutočnila ďalšia významná zmena, keď sa organizácia opäť rozdelila a vytvorila sa nová organizácia „Centrum komunitného rozvoja„, ktorá v súčasnosti sídli v Nitre.

Americká vláda, potešená dobre fungujúcim strojom na výrobu „správne orientovaných ľudí“ začala masívnu podporu stážami priamo na mieste činu, v USA

 Od roku 2012 je CKO partnerom amerického výmenného programu, ktorý napomáha začínajúcim organizátorom na Slovensku získať bohaté skúsenosti z USA počas šesťtýždňovej stáže.

Do tejto doby bola Banská Bystrica ľavicovou baštou, kde predstavitelia strany Smer ovládali región dlhú dobu. Smer sa orientoval ako jednoznačne proeurópska proatlantická strana.

Nie v našom meste (NIOT)

Nástup protiamerického Mariána Kotlebu zo strany ĽSNS znamenal intenzifikáciu činnosti.

V roku 2014 naberajú aktivity CKO nový smer. Na jednej strane komunitné organizovanie vo Zvolene vyúsťuje do otvorenia vôbec prvého občianskeho centra vo Zvolene, ktorého správcom je nezisková organizácia, na druhej strane sa v Banskej Bystrici vytvára platforma Nie v našom meste, ktorá zoskupuje široké spektrum známych osobností z Banskej Bystrice a spoločne bojuje proti extrémizmu a prejavom násilia na menšinách. Zároveň sa v časti Sásová začína pracovať s Rómskou komunitou a s predstavou spájania majoritnej a menšinovej komunity.

Nie v našom meste

Stránka projektu Nie v našom meste (Not in Our Town). Za pozornosť stojí, že projekt je označovaný anglickou skratkou (NIOT)

V župných voľbách 2017 CKO prispelo svojimi aktivitami k porážke Mariána Kotlebu.

Snímka z akcie, ktorá bola propagovaná na stránkach projektu Nie v našom meste. / zdroj FB 9.10.2017

Nahliadnutie na stránky CKO potom hovorí, že ide o masívnu, dobre finacovanú organizáciu, ktorá sa cestou množstva programov snaží o čo najširšie podchytenie hlavne mladých ľudí. Informácie o aktivitách na stránkach Facebooku hrdo oznamujú, kde všade jej členovia pôsobia, akých európskych aktivít za zúčastňujú

Pôsobenie počas dnešných dní v Banskej Bystrici koordinuje práve CKO. Nakoniec, kto iný. Má americké zdroje, v Amerike vyškolených ľudí, určite sa môže spoľahnúť na pomoc americkej ambasády. Proste taký typický slovenský spolok, však?

Na stránke Facebooku vás pozýva zjavne nezávislá organizácia na námestie

A nemôže chýbať ani výzva na šírenie informácií a plagátov

Postavme sa za slušné Slovensko. Znie to dobre.

Len tam chýba dodatok – za americké peniaze a za americké záujmy.

V Amerike by podobná organizácia bola označená podľa zákona FARA, platného od roka 1938, ako „zahraničný agent“. Aplikované na Slovensko, CKO by bola označená ako „agent USA“. Demonštrácie organizované zahraničným agentom by potom žiadna suverénna krajina nemohla akceptovať. Presne ako sme si to ukázali v našom myšlienkovom experimente.

Potom však vystáva otázka? Ako je to s našou suverenitou? Sme ešte svojprávna krajina? Podľa mĺkveho ticha a dokonca mnohokrát nadšenej podpory na podobné aktivity a organizácie, už asi nie.