Profesor neurofyziológie vinný: povedal, že ženy a muži sú rozdielni.

Študenti žiadajú, aby vyučovanie vo vede bolo genderové