Pripomeňme si. Česť jeho pamiatke

Umrel Tomáš Haas, česko-americký politický komentátor a poradca – Slobodný Výber

Inteligencia, prehľad a osobná statočnosť Tomáša Haasa bude chýbať