Francúzsko, Paríž, veľvyslanectvo Českej republiky, 21. 12. 2021 …

Houellebecq sa mýlil,“ povie ustarane vyzerajúci veľvyslanec Jánský, zatiaľ čo s Lízou sleduje živé zábery z Elyzejského paláca. Dúfal, že toto bude jeho posledné miesto pred dôchodkom, ale netušil, ako veľmi sa to všetko pokazí.

Asi ani Houellebecq a jeho Podrobenie by nebolo takým nihilistickým hororom, akým je realita. Realita je vždy horšia, než fikcia,“ povzdychne si Jánský.

Sú vaši ľudia pripravení na emigráciu?“ pýta sa postaršej predsedníčky židovských obcí. Možno, ani nie je tak stará, ale posledné roky, kedy musí riešiť masovú emigráciu, či skôr exodus Židov z Francúzska, jej určite dali dosť zabrať.

Čože?“ Vyhŕkne.

Vaši ľudia. Emigrácia.

Ah, áno. Odpusťte, pán veľvyslanec. Päťdesiat tisíc francúzskych Židov je pripravených na odchod do Českej republiky. S evakuáciou môžeme začať … vlastne musíme začať, čo najskôr.

V prvom rade musíme tých Židov dostať z územia chalifátu Faránsa.

Obaja opäť sledujú prenos z Elyzejského paláca, kde hovorí prezident René Biró a viceprezident Ahmad Hadí.

… deň je historický pre všetok francúzsky ľud,“ hlása Biró. „Dnešným dňom urobíme zadosť krivdám a krutostiam, ktorých sa Francúzsko dopúšťala ako impérium pred desiatkami a stovkami rokov. Je nutné pochopiť, že islam je relevantnou súčasťou Francúzska už od tragickej porážky moslimov v bitke pri Poitiers. Pred niekoľkými rokmi sa podarilo poraziť extrémnu pravicu a francúzsky ľud mi dal mandát vládnuť a pretvoriť Francúzsko v dokonalú oázu harmónie a mieru medzi kultúrami a náboženstvami. Neochota Židov zapojiť sa, len dokazuje, že odpor islamu voči židovstvu je opodstatnený„.

Liza skriví pery zlosťou a kŕčovito zviera roh stola. „Teraz teda k samotnej náprave krívd. Po rokovaní s viceprezidentom Hadím, ktorý je reprezentantom Islamskej liberálno demokratickej koalície, a tým aj reprezentant dnes, už pätnásťmiliónovej islamskej menšiny. Pán viceprezident, prosím

Dobre odetý a elegantne pôsobiaci viceprezident sa ujme slova. Nestrčia tam predsa nejakého beduína zo Sinaja. Musí byť autoritatívny, musí byť moderný a musí vyzerať, že je súčasťou spoločnosti, aj keď každý vie, že chce spoločnosť zničiť, pomyslí si Jánský.

Po rokovaniach medzi Sociálnou stranou Francúzska, Moderným demokratickým hnutím, Stranou
zelenej spravodlivosti a Revolučnou liberálno antikapitalistickou alianciou, vláda rozhodla takto:

  • Vo všetkých mestách, kde počet vyznavačov islamu dosiahne 10%, budú povinne prijaté výnimky a úľavy v rámci vzdelávania a pracovných povinností.
  • V obciach s 30% vyznávačov islamu, bude povinnosť kvót do obecného zastupiteľstva, kedy budú zástupcovia islamskej menšiny členmi zastupiteľstva bez ohľadu na to, či boli zvolení, alebo nie. Zároveň sa v týchto obciach zavádza povinnosť moslimských žien nosiť šatku, a to aj na pracovisku.
  • Obce s 50% obyvateľov vyznávajúcich islam, musia od zajtrajšieho dňa umožniť vznik islamských rád, Šúr, ktoré budú spolurozhodovať o činnosti a rozhodnutiach obecných zastupiteľstiev. Šúra bude potvrdzovať, či vetovať jednotlivé rozhodnutia, bude môcť predkladať vlastné návrhy a v prípade konsenzu bude môcť navrhnúť odvolanie zvoleného zastupiteľstva.
    V týchto obciach budú tiež zriadené šariatské súdy, ktoré budú rozhodovať aj o previneniach Židov, homosexuálov, ateistov, konzervatívcov a kresťanov. Šúra bude tiež môcť zablokovať výstavbu kostola, či synagógy, aby nedochádzalo k náboženským rozporom.
  • A nakoniec, všetky obce s vyšším počtom moslimov medzi obyvateľmi, ako je 75%, sa stávajú automaticky súčasťami Islamskej autonómnej oblasti Francúzska, teraz nazývanej aj ako Vilájet Faránsa, so sídlom v Seine-Saint-Denis pri Paríži. V týchto oblastiach musia všetky ženy bezvýhradne nosiť šatky … „

Jánský a Liza sa na seba pozrú. Vedeli, že už nie je cesta späť a teraz pochopili, že každá sekunda je dôležitá, aby sa zachránilo to málo, čo zostalo z komunít nepodvolených islamu vo Francúzsku.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 3.6.2018

Zdroj: Nová Buržoazie