Vyberte položku Stránka

Podpora

Ďakujeme každému čitateľovi za podporu

Len za peniaze ľudí, pre slobodu ľudí. Pre pravdu, so snahou priniesť niečo zmysluplnejšie ako konkurencia, byť o krok vpred v témach, kde sme silní pred ostatnými a zároveň robiť veci tak, aby sme zanechali aspoň nejakú presahujúcu stopu vo vašich životoch.

Príspevok na bankový účet

Meno: Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť
Číslo účtu.: 3573707656 / 0200 (VÚB, a.s.)
IBAN: SK08 0200 0000 0035 7370 7656
BIC/SWIFT: SUBASKBX

Variabilný symbol: 2017001

BTC: 1KUbWeVq2GZmuiJTnpgQjZ2owed6ppnVrH

Jednorázový príspevok cez PayPal

Mesačný príspevok cez PayPal


Mesacne prispevky na Slobodny Vyber
Pin It on Pinterest

Share This