Zneužívanie homosexuality na získavanie moci
Ranné správy

 
 
00:00 / 10:15
 
1X

Asi je nosením dreva do lesa prízvukovať, že pred zákonom sme si rovní. Nemá vyznam bojovať za špeciálne práva pohlaví.

Vo vzťahu osôb však je veľa problémov a to sa odráža aj vo vzťahoch homosexuálov.

Avšak namiesto toho, aby sa presadilo riešenie týchto vzťahov, vytvára sa tlak na zrovnoprávnenie homosexuality na úkor heterosexuálnych vzťahov. Tie reprezentujú lobisti, ktorým ide len o moc a nie o problémy komunity.