Začiatok „Matky všetkých vojen“?

Cieľom môže byť vytlačenie USA z regiónu