Svet nie je čiernobiely

 
 
00:00 / 10:29
 
1X

Príliš náhle súdy nemusia byť vždy úplne správne a presné.

Niekedy je dobré nad vecami pouvažovať.