Protirodinná politika ako genocída
Ranné správy

 
 
00:00 / 19:59
 
1X

Zvrátené názory v oblasti výchovy a rodinnej politiky budú viesť k deštrukcii

Z dlhodobého hľadiska tieto procesy vedú k zaostávaniu