Prenosové sústavy sú kľúčom k využitiu obnoviteľných zdrojov energie
Ranné správy

 
 
00:00 / 11:23
 
1X

Pri opisoch žiarivej budúcnosti energie sa zabúda na dôležitosť prenosových sústav