Poučenie z pádu Boeingu: Menej Ameriky!
Ranné správy

 
 
00:00 / 20:17
 
1X

Pre fanatických obhajcov USA zrejme nikdy nepríde čas, aby priznali, že Amerika nie je a nikdy nebola vznešeným ideálom bez poškvrny

Vždy išlo v prvom rade o obhajobu záujmov koncernov: Čo je dobré pre General Motors, to je dobré pre Ameriku.