Politické mimovládky ako gestapo dnešnej doby
Ranné správy

 
 
00:00 / 20:55
 
1X

Totalita sa vyznačuje snahou kontrolovať a riadiť každého jednotlivca. Odchýlky od jediného povoleného názoru musia byť odhalené a potrestané.

Vlády krajín Európskej únie nie sú spoľahlivé. Mimovládne organizácie sponzorované Bruselom sú tým správnym nástrojom