Otázka energie je kľúčová

Ekologický fanatizmus je antihumánny