Ochrana prírody – áno, či nie?
Ranné správy

 
 
00:00 / 10:13
 
1X

Trvale udržateľný rozvoj nie je možný bez dlhodobej vízie. Nie je možné sa spoliehať len na to, že po zničení jednej časti planéty sa presunieme ďalej.

Dokonca aj Číňania, ktorí sú povestní ľahostajnosťou k ochrane životného prostredia, začali konať inak.