O práve a morálke
Ranné správy

 
 
00:00 / 18:40
 
1X

Ak aktivisti tvrdia, že nejaký zákon a norma nie je správna, lebo je nenormálna, majú pravdu len z hľadiska svojich morálnych postojov.

Zákony nie sú morálne samé od seba, sú len zápisom morálky spoločnosti.