Nedá sa odmietať alebo prijímať len jednu globalistickú zmluvu
Ranné správy

 
 
00:00 / 20:00
 
1X

Systém, ktorí globalisti a progresivisti zavádzajú, je komplementárny. To znamená, že ideológia, myšlienky a zámery sa prepletajú cez všetky dohody.

Ak teda prijmete jednu zmluvu, umožníte posun aj v prijatí iných, ktoré ste neodsúhlasili