Multikulti nám zavádzajú celé roky
Ranné správy

 
 
00:00 / 10:46
 
1X

Málokto vie, že sme dnes školení multikulti politrukmi od materskej školy.

A vplyv multikulti politrukov zasahuje každú oblasť života