Maďarsko vystupuje z dohôd o migrantoch. To nestačí.
Ranné správy

 
 
00:00 / 10:45
 
1X

Maďarsko chce skončiť svoju účasť v tzv. Globálnom kompakte pre bezpečnú, riadenú a pravidelnú migráciu, ktorý sa v OSN pripravuje na záver tohto roka. Myslí, si, že tým zrejme ochráni Maďarsko pred dôsledkami migrácie. To je však omyl. 

Na vrcholných orgánoch Európskej Únie sa už roky pripravuje legislatíva pre prijímanie migrantov a podporu mobility. Je to nielen Dublin IV, ale aj rozpracovanie vlastných plánov a zapracovanie medzinárodných promigračných dohôd do európskej legislatívy.

Každá krajina v Únii bude musieť prijímať migrantov. Alebo vystúpiť z Únie. Maďarsko nie je výnimkou.