Kto šíri hoaxy o Venezuele?
Ranné správy

 
 
00:00 / 20:26
 
1X

Informácie, ktoré sú klamlivé, spôsobujú nedôveru k sfére nosičov informácií o čitateľov, divákov, či poslucháčov.

Portál Aeronet pravidelne prináša šokujúce správy, ale tie vždy obsahujú nejakú očividnú lož. Rovnako je to aj v prípade Venezuely, keď Aeronet uvádza odkaz na štúdiu, v ktorej však vôbec nie sú údaje, na ktoré sa portál odvoláva. Dôvodom je zrejme vyvolať nedôveru voči zdrojom, ktoré sú mimo sféry mainstreamu.