Jeden náhodný hlupák nič nezmení, tisíc vytrvalých áno
Ranné správy

 
 
00:00 / 11:44
 
1X
 

Cieľ nedosiahnu čestní, morálnejší, lepší ľudia. Najdôležitejšou zložkou je vytrvalosť.

Nie je dôležité, že Vaše demokratické nastavenie je pre celospoločenskú kooperáciu z dlhodobej perspektívy prospešnejšie.

Spoločnosť bude nakoniec oveľa viac ovplyvnená tými, kto kričia najhlasnejšie a najvytrvalejšie.