Islamská ideológia nie je kompatibilná s našim poňatím demokracie
Ranné správy

 
 
00:00 / 10:25
 
1X
 

Kultúry ne sú ekvivalentné

Na to, aby som vedel správne zareagovať na konanie príslušníka nejakej kultúry, musím ju poznať. A musím si byť vedomý tohto poznania