Vyberte položku Stránka

Donald Trump v úlohe Adolfa Hitlera

Donald Trump v úlohe Adolfa Hitlera
Ranné správy

 
 
00:00 / 11:11
 
1X
 

Logika vývoja je neúprosná. História nám hovorí, že chyby vlád vedú ku kríze, ktorá zbedačí ľudí. To vždy vygeneruje požiadavku po „iných“ riešeniach. Trump v USA je pre ľudí takéto riešenie.

[sociallocker][/sociallocker]

Bolo to v Nemecku za Weimarskej republiky, keď ulicami pochodovali anarchisti a komunisti sa pokúsili prebrať moc, keď ľudia v bohatom Nemecku hladovali, keď sa za hyperinflácie ceny zdvojnásobili každé štyri dni. Pár relatívne pokojných rokov na konci dvadsiatych rokov vystriedala ekonomická kríza. Utrpenia bolo moc a preto bolo len logické, keď sa vyčistila cesta pre nástup nacistov.

Rovnako v USA sa dnes začínajú rátať hriechy minulých vlád. Donlad Trump nie je niekto, kto sa zjavil náhodou, bol privolaný dopytom väčšiny Američanov po „inom“ riešení.

Lenže tak isto ako v Nemecku, aj americká cesta má logické vyvrcholenie – vojnu.

Príspevky za Júl

Pin It on Pinterest