Čo je priama hrozba prežitia civilizácie?

Klimatické javy voči dôsledkom migrácie nie sú akútnou hrozbou