Vyberte položku Stránka

Pobavilo nás. Jeden z aktivistov nás upozornil, že Slobodný výber manipuluje tiež. Vraj sme…

Pobavilo nás.

Jeden z aktivistov nás upozornil, že Slobodný výber manipuluje tiež. Vraj sme v jednom článku zverejnili hoax, keď sme tvrdili, že „podľa predstáv aktivistov Európa pojme 3,8 miliardy a Slovensko 43 miliónov ľudí“

Odvolával sa na starý článok https://slobodnyvyber.sk/europa-vraj-pojme-podla-predstav-aktivistov-38-miliardy-ludi/

Smola.

Tie dáta v článku sú presné. A presný je aj ich popis. Nikde sa nehovorí, že to je jediná alternatíva. Naopak, označuje sa to ako „katastrofický scenár“. Čiže nič, čo by mohlo v nejakej rozumnej podobe ani vzdialene prejsť. V blízkej budúcnosti.

Čo je problémom?

Možno poznáte pojem Overtonove okno. Treba predkladať nemožné, neuveriteľné a neakceptovateľné či katastrofické. Posúvať to do verejnej diskusie a pripravovať ľudí salámovou metódou na to, že predsa si nemôžeme dovoliť žiť len sami pre seba. Vytvorením limitov „nepredstaviteľnej“ reality sa potom predstaviteľným stáva všetko ostatné.

Sme povinní sa otvoriť. Sexualite (len nie heterosexuálnej), náboženstvu (len nie kresťanstvu), rase (len nie bielej) apod. Všetko má byť dobré. Iba to nie, v čom práve žijeme. A v čím väčšom množstve, tým lepšie. Veď predsa diverzita je to najlepšie a čím viac diverzity, tým spokojnejšia krajina. Nakoniec, nemáme čo protestovať. Na Slovensko mohlo prísť 40 miliónov migrantov, prečo nám vadí mizerný milión?

Keď padnú zábrany pre príliv migrácie, potom príde čas na kvóty a sociálni inžinieri budú rozdeľovať migrantov podľa vlastných kritérií. Vás sa pýtať nikto nebude.

To je pozadie štúdie, o ktorom sa mlčí. To vám však aktivisti nepovedia.

O autorovi

Príspevky za Február

Pin It on Pinterest

Share This