Vyberte položku Stránka

Písali sme pred rokom … Mainstream a protiruskí fanatici ignorujú oficiálny postoj Ruska. Ten…

Písali sme pred rokom … Mainstream a protiruskí fanatici ignorujú oficiálny postoj Ruska. Ten…

Písali sme pred rokom

Mainstream a protiruskí fanatici ignorujú oficiálny postoj Ruska. Ten vyjadrila Moskva v Zmluve o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Slovenskou republikou a Ruskou Federáciou z roku 1993 (č. 9/1995 Z. z.): V Preambule sa uvádza: „… odsudzujúc antihumánnu podstatu totality, želajúc si definitívne skoncovať s totalitnou minulosťou, ktorá sa prejavila aj v pošliapaní zásad medzinárodného práva v roku 1968 a ďalšom neospravedlniteľnom zotrvaní sovietskych vojsk na československom území,…“.

Tento postoj k udalostiam roku 1968 potvrdil aj prezident V. Putin pri svojej návšteve Prahy v roku 2006.

Slovensko-ruské vyrovnanie, priznanie zločinov Slovenska chýba – Slobodný Výber

Rusi sa na rozdiel od USA za zločiny Sovietskeho zväzu ospravedlnili. Slováci svoje zločiny dodnes prehliadajú

O autorovi

Príspevky za Apríl

Pin It on Pinterest

Share This