Dostal sa nám do rúk závažný dokument, ktorý má právo na verejnú diskusiu. Je úplne jedno, či s myšlienkami textu súhlasíme, alebo nie. Dôležité je. že by mali tak občania, ako aj ich zástupcovia v zákonodarnom zbore poznať všetky strany a názory. Bývalí poslanci KDH, ktorí presadzovali politiku, spomínanú v otvorenom liste, dnes nemajú zastúpenie v parlamente. Preto je možno správne, ak aspoň touto cestou dostanú hlas a priestor.

Táto téma je dôležitá zvlášť pri pomyslení, kam sa uberá politika Európskej Únie a jej jednotlivých členov, ako sme to mohli vidieť pri vražde Alfie Evansa, o ktorej sme písali aj stránkach nášho portálu.

Vážený pán poslanec, vážená pani poslankyňa,

dovoľujeme si Vás osloviť vo veci zmeny zákona č. 73/1986 Zb. v znení zmien a noviel O umelom prerušení tehotenstva. Návrh zákona je reštrikciou oproti pôvodnému veľmi flexibilnému zneniu, ktoré umožňovalo za istých okolností ukončiť život dieťaťa bez udania dôvodu a možno aj bez existencie reálneho dôvodu. Vieme, že tieto rozhodnutia sa rodia vo vypätých, emočných situáciách, keď sloboda rozhodovania je mnoho krát výrazne pozbavená racionality a chápania závažnosti rozhodnutia.

Skupina poslancov dnes navrhuje zmenu, ktorá svojim obsahom zúži takéto rozhodnutia na zákonom predpokladané prípady.

Určite nás môžu znepokojovať otázky, či je tento návrh úprimný, či nie je podporou tohoto zákona priamo, alebo nepriamo podporená aj celá kontroverzná programová skladba navrhovateľov. V tomto prípade by sme však museli prejaviť znepokojenie nad každým návrhom a skúmať jeho úprimnosť a širší dosah.

Sme presvedčení, že si asi všetci uvedomujem iracionalitu takéhoto myšlienkového postupu. Ako kresťania musíme povedať s apoštolom Pavlom, že pohnutia srdcia nech skúma Boh.

My ľudia, či už liberáli z hľadiska rešpektu k samotnej rovnosti osôb; aby jedna osoba nemohla rozhodovať o druhej osobe aj keď nenarodenej. A my kresťania z hľadiska posvätnosti hodnoty života bez ktorej žiadne iné hodnoty nemajú reálnu dôležitosť a zmysel, o čom sme sa presvedčili empiricky pri táboroch smrti nacistického režimu.

Osobitne na katolíkov v Národnej rade sa obraciame so slovami nám tak blízkeho poľského pápeža. Dávame Vám do pozornosti jeho slová v encyklike „Evangelium Vitae“, podľa ktorých katolík nemôže v prípade takéhoto hlasovania váhať a musí podporiť toto reštriktívne znenie zákona.

Preto sa obraciame na Vás poslancov Národnej rady, my bývalí poslanci, ktorí dnes už nevieme ovplyvniť inak ako morálnym apelom osud tohto zákona. Na všetkých Vás, ktorí uznávate hodnoty života z dôvodu jeho posvätnosti Božieho diela, alebo z iných dôvodov rešpektu k dokonalosti života, filozofie, alebo slobodomyseľného svetonázoru sa obraciame, aby ste podporili tento návrh zákona.

S hlbokým rešpektom pred Vašim rozhodnutím a legitimitou zastupiteľskej demokracie .

Ján Hudacký a Martin Fronc

za Inštitút kresťansko sociálnej politiky