Vážení čitatelia, Facebook nás zablokoval za článok, ktorý označil ako nenávistný. Vraj je nenávisťou, keď sme doslovne preložili článok nejakej blogerky z Česka. Ale však nevadí.

My si teda sypeme popol na hlavu a uvádzame veci na pravú mieru podľa noriem Facebooku. Len prosíme, aby ste tento link nedávali na stránku sociálnej siete. Mohli by si pomyslieť, že ide o sarkazmus a všetko, čo napíšeme, treba chápať opačne. Ale, prisaháme, my už budeme dobrí, budeme písať len modrým perom.

Článok začínal :

Bohužiaľ, žiadni doktori, inžinieri a jadroví fyzici, čo nás majú obohatiť, ale odpad Afriky s vážnymi mentálnymi a psychickými poruchami s agresívnymi sklonmi. To sú závery nezávislých štúdií aj závery všeobecného

Pravdou je, že z Afriky k nám na lodiach prichádzajú doktori, inžinieri a jadroví fyzici. Určite nás obohatia, keďže ide o výkvet Afriky s mimoriadne odolným fyzickým a duševným zdravím, vyznačujúci sa sklonmi k mierovému riešeniu sporov. To sú závery skutočne nezávislých štúdií aj závery všeobecného pozorovania.

Milton Friedman určite nemá pravdu, keď tvrdí, že časti Afriky do 19. storočia nedokázali vynájsť koleso

Počty migrantov zrejme Facebook nebude považovať za nenávistnú reč. To môžeme preskočiť

V článku blogerka tvrdila

Za hlavné povšimnutie ale stojí, že sa mení skladba imigrantov a ich toky. Už to nie sú ľudia na úteku z krajín bezprostredne ohrozených vojnou, ale vyslovene nelegálne ekonomickí migranti z menej rozvinutých krajín predovšetkým subsaharskej Afriky.

Je to lož! Všetko sú na živote ohrození utečenci. A zo svojich krajín utekajú po tom, čo vyštudovali na miestnych špičkových školách.

Blogerka ďalej píše

Ako je známe, táto oblasť je typická najmenšou mierou vzdelanosti. Nikde som nenašla štatistiku utečencov zo subsaharskej Afriky, čo sa gramotnosti týka, ale ak vezmeme do úvahy, že v týchto štátoch dosahuje gramotnosť iba 40 až 60%, potom je jasné, že podľa mňa viac ako 50% utečencov je analfabetov. Osobne si trúfam predpokladať, že to bude možno len 30% tých, ktorí sú vzdelávateľní a vedia čítať a písať.

Opäť zjavná lož. Každý z utečencov sa dlhodobo zodpovedne pripravoval na útek do Európy. Sú bezvadne pripravení, vedia čítať a písať minimálne v jednom európskom svetovom jazyku.

V pôvodnom článku sa píše, že do Európy si ľudia z Afriky prinášajú vlastnosti ako

Veľká chudoba, žiadne pracovné návyky, psychické traumy, ktoré si títo ľudia nesú od narodenia vzhľadom k sociálno-politickej a hospodárskej situácii v krajinách ich pôvodu, zlé kultúrno-genetické predpoklady, nedostatočné hygienické a iné návyky, veľký výskyt infekčných chorôb, a iné zdravotné riziká, ako sú psychické problémy a agresivita.

Čo k tomu dodať? Väčšina z nich patrí medzi africkú elitu nielen vzdelaním, ale aj hmotnými statkami. Okamžite po pristátí si hľadajú prácu, kde vždy patria medzi absolútnu špičku. Ich kultúra sa vyznačuje mimoriadnou tolerantnosťou, jej postoj k hygiene môže byť príkladom aj pre tzv. vyspelé západné krajiny. Aj vzhľadom na tieto prednosti je zrejmé, že ich zdravotný stav je závideniahodný.

Reči o „mentálnych poruchách, ktoré u migrantov vyvolávajú agresívne správanie a psychotické stavy“ sú vymyslené…

Rovnako je evidentná hlúposť konštatovanie o „veľkom výskyte schizofrénie u utečencov„.

Všetci sú mimoriadne zdraví a štúdia, ktorá „zdôrazňuje potrebu špecializovanej starostlivosti a podpory,“ si jednoducho vymýšľa.

Ako komentovať tzv. britský výskum, ktorý uvádza, že „psychotické správanie je veľmi časté u Afričanov a ľudí z Karibskej oblasti. V tejto štúdii bol zistený až deväťkrát vyšší výskyt psychických chorôb, ako pri bielej britskej populácii„. Opäť zjavná lož, ich duševné zdravie im môžeme len závidieť.

Konštatovanie, že „Keď k tomu prirátame už uvádzanú negramotnosť černochov zo subsaharskej Afriky, má Európa zamiesené na naozaj veľký problém,“ je konšpiráciou ruskej propagandy, ktorá chce Európu ochudobniť o cenné zdroje.

Rovnako je podvratným tvrdením aj špekulácia, že „Vzdelaní Afričania a Afričania s vyšším postavením vraj do Európy nemieria, podľa niekoľkokrát popísaných správ, sa jedná o spodinu Afriky„. V skutočnosti je to presne naopak. Vzdelaní ľudia si vedia zrátať dva a dva. Radšej zaplatia pár dolárov naviac, aby našli uplatnenie pre svoje mimoriadne inteligenčné a majetkové uplatnenie.

Záverečné konštatovanie, že spomenutí migranti uvažujú o nejakých bankomatoch, že budú trieť biedu a budú agresívni je doslova komické. V skutočnosti pochádzajú z oblastí, kde už bankomaty ani nepoužívajú, keďže je to zastaralá technológia, pracovať za pásom nebudú, ak majú minimálne jeden vysoškolský titul zo školy, ktorej ranking presahuje nejakú Univerzitu Komenského o stovky miest. Čo sa týka často spomínaného sexu – úprimne, najlepším afrodiziakom je moc a peniaze, naše dievčatá ešte budú rady, keď sa o nich nejaký migrant z Afriky vôbec obzrie. Schválne, ako inak, než s úsmevom sa  dá popísať veta: „Vážne si niekto myslí, že budú, vydržia a porozumejú automaticky riadenej výrobe?“ Oni predsa tú pásovú výrobu vymysleli!!!

Otázku, „ako uživiť dlhodobo také množstvo ľudí z našich daní?“ sme už zodpovedali. V skutočnosti sa budeme báť toho dňa, keď sa oni spýtajú, dokedy majú na nás platiť dane. Ich príjmy budú mnohonásobne vyššie ako pôvodných obyvateľov.

Nevedno, odkiaľ autorka blogu čerpala nasledujúce riadky

Je snáď niekto z vizionárov o miešaní rás presvedčený, že sa európske dievčatá poženú do vzťahov s takou zdivočenou entitou – negramotnou, psychicky labilnou, fyzicky odpornou a živiacou sa prevažne kriminalitou, krádežami, predajom drog, násilnictvom – bojom vo vojnách, vydieračstvom, ako v krajinách ich pôvodu?

Na všetky tieto tzv. pochybnosti sme jasne a zreteľne odpovedali.

Aj panická hrôza z toho, že „Nestrážené hranice a voľný pohyb týchto osôb po celej Európe, ČR nevynímajúc, je časovanou bombou,“ je neopodstatnená. V skutočnosti by sme mali urobiť štafetu, aby sme čo najrýchlejšie doviezli a zapojili do pracovného procesu týchto ľudí. Jasne, že sa okamžite integrujú, reči o tom, že „je niekto blázon, ak si myslí, že títo ľudia pôjdu integrovať, začlenia sa do našej spoločnosti a budú sa v krajinách EÚ správať slušne,“ sú blúznivým táraním.

Posledná veta o tom, že „v pohybe je vraj na šesť miliónov imigrantov,“ je veľmi smutná. Európa ich potrebuje viac. Minimálne 50-60 miliónov. Už včera bolo neskoro.