o. Marian Kuffa

Neoľutoval ten, kto si našiel čas na blok prednášok s názvom Zastavme zlo z Istanbulu. Piešťanský kostol Sv. Cyrila a Metoda sa zaplnil a takmer do posledného miesta a takmer všetci poslucháči vydržali počúvať celé 3 hodiny.

A bol to práve Otec Marián Kuffa, ktorého meno prilákalo na akciu mnohých, veriacich, ba aj neveriacich či inak veriacich. A o. Kuffa nesklamal. Na môj vkus až veľmi jemným spôsobom objasnil prítomným záludnosti liberalizmu a samotného istanbulského dohovoru.

Prirovnal ho k sanitke, ktorá má zapnuté majáky, na sebe symboly pomoci blížnemu ale v skutočnosti vezie okrem lekárskych prístrojov aj teroristov.

Uviedol niekoľko príkladov zo zahraničia, kedy sú už malé deti systémom a represiou nútené byť objektom miestami zvrhlej sexuálnej výchovy, naozaj nezodpovedajúcej ich veku. O. Kuffa si neberie servítky pred ústa a hovoril rovno o prznení detskej duše.

Ateistom ozrejmil gender idey na príklade dvoch egyptských múmií. Mladá žena a starší muž boli pochovaní v pyramíde. Počas života sa považovali za bohov. Výskum po tisícoch rokoch určil pohlavie oboch aj príčinu smrti. Žena mala rakovinu pŕs, muž rakovinu kostí. Nepomohlo, že sa považovali za bohov, „bohovia“ predsa na rakovinu nezomierajú. A aj im „bohom“  ostali mužské a ženské chromozómy, bez ohľadu na to, čo si o sebe mysleli počas života oni a aj ich poddaní o nich.

Celkovo otec O. Kuffa volil veľmi mierne slová, keďže idey liberalizmu by sa dali v priestore kostola kritizovať oveľa ostrejšie. Každému bohabojnému kresťanovi je asi jasné, že idey liberalizmu a genderizmu sú slušne povedané nekompatibilné so Svätým písmom a tak sa na pery poslucháča tisne to známe: Sodoma – Gomora.

Nakoniec o. Marian Kuffa predsa len Prvý list apoštola Pavla Korintským 6,9 spomenul:

Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi…

Zaujali aj ostatné vystúpenia – Anton Chromík, Vladimír Palko a ďalší.

Sviečkový ružencový pochod práve začína (nižšia kvalita foto – fotené v tme)

Po svätej omši s kázňou k téme nasledoval sviečkový ružencový pochod. Jeho účastníci pred Okresným úradom vyzvali reprezentantov štátu, aby Slovensko stiahlo svoj podpis Istanbulskej zmluvy aj napriek tomu, že ju slovenský parlament neratifikoval (celý text vyhlásenia).

Pri okresnom úrade