Nový zvyk pre štátne návštevy: namiesto chleba a soli, 5 g bieleho 😀