Vyberte položku Stránka

NOVINKY: Brusel bude regulovať všetko, čo považuje za „dezinformácie“

NOVINKY: Brusel bude regulovať všetko, čo považuje za „dezinformácie“

Portál Novinky zverejnil správu o príprave regulácií zo strany Európskej komisie. Regulácie si budú všímať hlavne „dezinformácie“ pri téme volieb a prisťahovalcov

Európska komisia vo štvrtok v rámci boja proti falošným správam na internete navrhla vytvorenie únijného kódexu pre nakladanie s dezinformáciami.Chce tiež podporiť vznik európskej siete nezávislých overovateľov správ a podniknúť kroky, ktoré majú povzbudiť kvalitnú žurnalistiku a šíriť mediálnu gramotnosť. Svoje návrhy komisie tento týždeň predstavila v Bruseli.

Dezinformácie ako nástroj ovplyvňovania politiky nie sú žiadnou novinkou,“ uviedol eurokomisár pre digitálny trh Andrus Ansip. Nové technológie, predovšetkým tie digitálne, ale podľa neho rozšírili dosah dezinformácií cez on-line prostredie, čo môže ohroziť demokraciu aj spoločnosť v Európe.

Komisia tiež vyzvala všetky zúčastnené, najmä internetové platformy a sociálne siete, aby konali podľa spomenutého akčného plánu zameraného na spoločný európsky prístup. Budeme pozorne monitorovať pokrok, a ak sa ukáže, že výsledky sú neuspokojivé, do decembra navrhneme ďalšie kroky, vrátane opatrení regulačného charakteru,“ uviedla komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová.

Hotovo najneskôr v júli

Kódex nakladania s dezinformáciami by podľa EK mali on-line platformy vytvoriť do júla. Jeho cieľom má byť okrem iného zabezpečenie transparentnosti sponzorovaného obsahu, predovšetkým politickej reklamy a obmedzenie možnosti takúto reklamu zacieliť na konkrétnych užívateľov. Kódex má tiež pomôcť transparentnejšie informovať o fungovaní algoritmov, umožniť ich overenie treťou stranou a uľahčiť používateľom objavovať rôzne zdroje informácií. Jeho zmyslom má byť tiež zavádzanie krokov na identifikáciu a odstraňovanie falošných účtov.

Navrhovaná nezávislá európska sieť overovateľov informácií by si podľa EK mala stanoviť jednotnú pracovnú metódu, zdieľať informácie o osvedčených postupoch a usilovať o čo najvyšší počet opráv chybných faktov v správach v celej únii.

Komisia chce takisto podporiť zvyšovanie mediálnej gramotnosti, a tým aj kritický prístup k internetovému obsahu. Napríklad školy majú v tomto smere dostať vzdelávacie materiály.

O autorovi

Príspevky za Júl

Pin It on Pinterest

Share This